لینک های دسترسی

تیره شدن روابط ارگان نظارتی و اجرایوی انتخابات


تیره شدن روابط ارگان نظارتی و اجرایوی انتخابات

مسوولین بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان میگویند که در یک سوم موارد مشکلات موجود در جریان انتخابات ولسی جرگه، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مقصر میباشد.

جانداد سپین غر، رییس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بروز چهارشنبه در کابل درین مورد با خبرنگاران صحبت میکرد. وی گفت در تحقیقی که این نهاد روی مصارف انتخاباتی ۲۲ تن از نامزدان در جریان رقابت های انتخاباتی آنها انجام داده است، دیده میشود که ۱۳ تن آنها مصارف خود را چهار چند کمتر از آنچه که به مصرف رسیده است، به کمیسیون انتخابات گزارش داده اند. به اساس این تحقیق شماری از این نامزدان تا ۱۲ میلیون افغانی هم مصرف نموده اند.

در این گزارش آمده است که اعضای کمیسیون انتخابات در برابر 10 تن از این نامزدان اصل بی طرفی را رعایت نکرده اند.

رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت "ما تنها با نمونه برداری از ۲۲ تن از این نامزدان آنهم در شهر کابل چنین مشکلات را بدست آوردیم اکنون شما قیاس کنید که اگر همۀ نامزدان مورد بررسی قرار گیرند چقدر مشکلات وجود خواهد داشت و خواست ما از همه نهاد های قانون گذار و انتخاباتی اینست که در آینده این پروسه را به گونه اصلاح کنیم که فرصت ها را به گونۀ مساویابه برای تمام نامزدان تضمین نماییم، در غیر آن ناممکن خواهد بود که ما از یک انتخابات عادلانه سخن بزنیم."

فیفا از ارگان های عدلی وقضایی افغانستان میخواهد که به منظور محروم نشدن حقوق نامزدان باید به مواردی که به آن رسیده گی نشده است توجه جدی مبذول گردد.

XS
SM
MD
LG