لینک های دسترسی

سیما ثمر: مشکلات زیادی فرا راه انتخابات ولسی جرگه وجود دارد


سیما ثمر: مشکلات زیادی فرا راه انتخابات ولسی جرگه وجود دارد

سیما ثمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در بعضی ولایات، طالبان مانع شرکت مردم در انتخابات شده و در بعضی ولایات مردم را مجبور میکنند تا به یک نامزد مشخص رای بدهند.

خانم ثمر روز یکشنبه به خبرنگاران در کابل گفت تحقیقات نشان میدهد که مشکلات زیادی فرا راه انتخابات ولسی جرگه وجود دارد که باید دولت آنها را رفع نماید .

وی خریداری کارت های های رای دهی، نبود امکانات و مراکز رای دهی و همچنان نبود امنیت کافی را از آزمون های اصلی انتخابات آینده عنوان نمود.

وی افزوده "توقع ما به عنوان یک شهروند یا کمیسیون مستقل حقوق بشر اینست که ارگان های امنیتی تلاش بکنند تا امنیت را بهتر در مناطق رای دهی تامین بکنند تا انتخابات عادلانه برگذار گردد و مردم بتوانند آزادانه رای بدهند."

خانم ثمر زنان نامزد را آسیب پذیر ترین افراد انتخابات ولسی جرگه پارلمانی معرفی میدارد. همچنان نادر نادری معاون این کمیسیون در مورد تلفات ملکی گفت در هفت ماه گذشته یک هزار و سه صد و 25 تن غیر نظامی کشته شده اند که به تناسب سال گذشته ۵/۵ درصد افزایش را نشان میدهد.

به گفته وی ۱۶ درصد تلف شده گان را زنان واطفال تشکیل میده.

وی میگوید هردو طرف درگیر تلفات ملکی را به بار آورده اند اما میزان اشتراک شان امسال خلاف سال گذشته تفاوت دارد امسال نیروهای دولت وحامیان آن در حد ۲۳ درصد تلفات را به بار آورده اند دلیل این کاهش تاکید وفشار این کمیسیون و دیگر نهاد ها به شمول دولت بالای نیرو های بین المللی میباشد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر از دولت افغانستان و جامعه جهانی میخواهد تا یک میکانیزم دقیق را در عملیات ها به کار گیرند تا مردم غیر نظامی آسیب نبینند.

و طبق گزارش خبر نگار صدای امریکا وکیل احمد احساس، گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر طی نشست خبری در مورد پژوهشی معلومات ارائه کرد که در باره رابطه مردم و شورا های ولایتی در افغانستان انجام داده اند.

مسئولین این گروه میگویند که آنان در پنج ولایت، به شمول کابل، این پژوهش را انجام داده و دریافته اند خلای که در قانون شورای ولایتی وجود دارد، کار و فعالیت های شورای ولایتی را متاثر ساخته است.

آقای عمر، یکتن از مسئولین گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر درین نشست خبری گفت که عوامل معتددی، از جمله عدم شفافیت صلاحیت اجرایوی شورای ولایتی در قانون، سطح بلند فساد و قوم گرایی و عدم آگاهی شورای ولایتی از مسئولیت های شان باعث شده تا فعالیت های شورا های ولایتی متأثر شود.

وی گفت باید در قانون شورای ولایتی تعدیل وجود آید و به قانون وضاحت داده شود. وی همچنان گفت بیش از ۳۵ در صد مردم در این ولایات شکایت کرده اند که شورای ولایتی علیه مواد مخدر هیچ عمل نکرده است.

XS
SM
MD
LG