لینک های دسترسی

Breaking News

کمیسیون سمع شکایات: با وجود تقلب، انتخابات موفق بود


رییس کمیسیون سمع شکایات انتخابات ریاست جمهوری میگوید، با وجود مواردی از تقلب و خلاف رفتاری ها در جریان برگزاری انتخابات ولسی جرگه، انتخابات با موفقیت های نیز به همراه بود.

گرانت کیپن، نظارت کننده بین المللی از انتخابات ولسی جرگه و همچنان رییس کمیسیون سمع شکایات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تلویزیون Hشنای صدای امریکا گفت، اشتراک میلیون ها تن در این انتخابات خود یک گام مثبت است.

گرانت کیپن: 'بلی موارد تقلب زیاد وجود داشته. این مهم است که مردم نظارت کردند و تقلب را به کمیسیون سمع شکایات گزارش دادند. در چند روز آینده مردم فرصت دارند نظریات شان را به کمیسیون برسانند و ما منتظر اقدام کمیسیون شکایات در مورد تقلب هستیم.'

در این حال مردم نیز از برگزاری انتخابات ولسی جرگه استقبال کرده ولی از موارد تقلب در جریان رای دهی شکایت کرده و میگویند که در پروسه رای دهی بی نظمی زیادی وجود داشت.

خانم زهره: برگزاری انتخابات ولسی جرگه دستاورد بزرگ برای افغان ها است. ولی انتخابات با تقلب و تخلف زیادی همراه بود.

سید ضیا علوی: 'نزد چشم من بچه ها رنگ انگشت شان را پاک کرده دوباره رای میدادند'.

جاوید احمد: 'انتخابات دستاورد بزرگ برای مردم بود، ولی انتخابات شفاف نبود و در فضای بی نظمی برگزار شد.'

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان که در جریان برگزاری انتخابات و پیش از آن در جریان مبارزات انتخاباتی به عنوان ناظر عمل کرده است، میگوید که بررسی این تخلف ها به وقت و زمان بیشتری نیاز دارد.

این در حالیست که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان نیز روند بررسی شکایات دریافتی روز انتخابات را اغاز کرده است.

اما کارشناسان به این نظر اند که بررسی شکایات انتخاباتی و جلوگیری از تقلب در انتخابات به تلاش های زیاد و عدم جانبداری کمیسیون های مربوط نیاز دارد.

XS
SM
MD
LG