لینک های دسترسی

Breaking News

قرارداد کار صدها کارمند اداره تذکره الکترونیکی پایان می یابد


تاریخ آغاز روند توزیع تذکره های التکرونیکی مشخص نیست
تاریخ آغاز روند توزیع تذکره های التکرونیکی مشخص نیست

اختلافات سیاسی در حکومت روند توزیع تذکره الکترونیکی در افغانستان را به تاخیر انداخته است.

پیمان کار بیشتر از هشتصد کارمند اداره تذکره الکترونیکی در افغانستان تا آخر ماه روان میلادی به پایان می رسد و مقام های این اداره می گویند که از تمدید آن اطمینان ندارند.

حدود سه ماه پیش مقام های افغان گفتند که بیشتر از هفتاد در صد مقرری ها در اداره تذکره های الکترونیکی به شکل غیر قانونی صورت گرفته است.

همایون محتاط، رئیس این اداره اما می گوید که حاضر است در باره چگونگی استخدام کارمندان "حساب" بدهد.

کارمندان این اداره همچنان گفتند که به دلیل موجودیت اختلافات سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی، توزیع تذکره های الکترونیکی آغاز نشده است.

اسدالله عزیزی، یک کارمند اداره تذکره های الکترونیکی، به صدای امریکا گفت که به دلیل همین اختلافات سیاسی در حکومت وی و صدها پیمانکار دیگر وظایف شانرا از دست می دهند.

درج نام ملیت/قوم و کلمه "افغان" از مسایل مورد اختلاف شماری از حلقات سیاسی و مقام های حکومت دانسته می شود که کار توزیع تذکره های الکترونیکی را توقف داده است.

آقای محتاط گفت که کشورها و سازمان های کمک کننده هم اعانه های مالی به اداره تذکره التکرونیکی را توقف داده اند.

انتظار می رفت که تذکره های جدید امسال به شهروندان افغانستان توزیع شود.

XS
SM
MD
LG