لینک های دسترسی

بهروز: در ادارۀ تذکره های الکترونیکی، فساد گسترده را یافتیم


راشد بهروز رئیس اجرایی کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی فساد اداری میگوید بررسی آنان در ادارۀ تذکره های الکترونیکی، ناقانونی های گسترده ای را در آن اداره برملا ساخته، اما با آنهم توصیه میکند که پروسۀ توزیع تذکره ها، پس از تعمیل اصلاحات، عاجلتر آغاز گردد. مصاحبۀ کامل را اینجا تماشا کنید:

XS
SM
MD
LG