لینک های دسترسی

تشدید تعزیرات اروپا علیه ایران


تشدید تعزیرات اروپا علیه ایران

اتحادیۀ اروپایی تعزیرات را علیه ایران بخاطر نگرانی ها در مورد برنامۀ ذروی آن کشور افزایش داده است.

اتحادیۀ اروپایی به روز دوشنبه اعلان کرد که عدۀ از نام های را به فهرست اشخاصی علاوه نموده که محدودیت سفر به آنها وضع شده و دارایی های آن ها نیز ضبط می گردد.

مأمورین گفتند که بیش از ۱۰۰ نام درین فهرست افزایش یافته است.

مأمورین ایرانی ادعا میکنند که هدف برنامۀ ذروی آن کشور غیر نظامی است. ناظرین بین المللی و حکومات غربی نگران اند که غنی سازی یورانیم بخشی از برنامۀ ساختن سلاح ذروی توسط تهران میباشد.

مأمورین اتحادیۀ اروپایی در اوایل ماه جاری گفتند پیشنهاد تازۀ تهران غرض از سرگیری مذاکرات با شش قدرت بزرگ جهان موضوع جدید نبوده و برگزاری مذاکرات را توجیه نمی کند.

XS
SM
MD
LG