لینک های دسترسی

پناهجویان هنوز هم در نا امیدی بسر میبرند


حدود ١٢٠٠٠ پناهجو در مرز یونان با مقدونیه، امید عبور از مرز را آهسته آهسته از دست میدهند

مرز میان یونان و مقدونیه هنوز هم به روی پناهجویان مسدود است و با آنهم، دوازده هزار پناهجو انتظار عبور از این مرز را میکشند. در عین حال، کمپ مهاجرین در شهر ایدومنی یونان، که اکثریت شان از راه ترکیه به آنجا رسیده اند، تا کنون چندین بار شاهد مظاهرات و خشونت ها بوده است. در عین حال مسئول مشئ خارجی اتحادیۀ اروپا امروز گفت که ترکیه تا زمانی که تمام التزامات را به جا نیاورده باشد، امتیاز تردد بدون ویزه به اتحادیۀ اروپا را به دست نخواهد آورد. تفصیل بیشتر را در این گزارش توجه کنید.

XS
SM
MD
LG