لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش کشور های اروپایی برای مبارزه با تهدید های دهشت افگنی


تدابیر امنیتی در سراسر اروپا پس از حمله بارسلونا افزایش یافته است.

در پی وقوع چندین حمله با چاقو و موتر در اروپا، اکنون کشور های اروپایی تلاش دارند تا اقدامات تازه امنیتی را برای جلوگیری از وقوع همچو حملات در مراکز شهر ها، مناطق مزدحم و ساحات سیاحتی رویدست بگیرند.

حمله یک مرد مهاجم با موتر بر جمعی از عابرین در یک منطقه سیاحتی شهر بارسلونا در اسپانیا در اوایل ماه اگست و سپس حمله یک مهاجم با چاقو در شهر ترکو در فنلند سبب شد تا مقام ها در سراسر کشور های اروپایی اقدامات امنیتی موجود را بازنگری کرده و موانع کانکریتی را به منظور جلوگیری از حملات مشابه در کنار جاده ها و مناطق مزدحم نصب کنند.

مریانو راهوی، صدر اعظم اسپانیا لحظاتی پس از حمله بارسلونا به شباهت این حمله با سایر حملات در دیگر شهر های اروپا اشاره کرد و گفت: "مردم در دیگر جا ها چون مدرید، پاریس، نیس، بروکسل، برلین و یا لندن درد مشابه را تحمل کردند که امروز مردم بارسلونا آنرا متحمل شدند."

تحلیلگران می گویند که با وجود افزایش تهدید های امنیتی، مقام ها در بسیاری شهر های اروپا نمی خواهند تدابیر امنیتی "سبک اسراییل" را در آن شهر ها عملی بسازند. هزینه همچو تدابیر امنیتی و متاثر ساختن زیبایی شهر ها از دیگر دلایل عدم تمایل مقام ها برای عملی کردن آن است.

یک مقام ارشد حکومت محلی بارسلونا اخیراً به یک رادیوی محلی گفت: "ما نمی توانیم تمام بارسلونا را با موانع کنار سرک ها پر کنیم."

اما پس از وقوع هر حمله، بی میلی مقام ها در شهر های اروپایی برای گذاشتن و یا نصب موانع در کنار سرک ها کاهش می یابد. شرکت های تولید موانع کانکریتی و میله های آهنی می گویند که تقاضای برای تولیدات شان در هفته های اخیر افزایش یافته است.

پولیس لندن پس از حمله ماه مارچ توسط یک موتر، موانع کانکریتی را بر پل ویستمنستر گذاشت.
پولیس لندن پس از حمله ماه مارچ توسط یک موتر، موانع کانکریتی را بر پل ویستمنستر گذاشت.

برخی شهر ها در اروپا چون شهر برمنگهم در بریتانیا از موانع مملو از آب و درخت ها برای حفاظت ساحات مزدحم و مناطق سیاحتی استفاده می کند.

اروپا امسال شاهد بیش از ده حمله توسط موتر بود.

مقام های بریتانیایی همین اکنون پیشنهاد نصب کتاره های آهنین در امتداد کنار دریای تیمز را بررسی می کنند تا از وقوع حمله احتمالی توسط کشتی به ساختمان مجلس عوام جلوگیری صورت بگیرد.

این پیشنهاد توسط پولیس لندن پس از آن مطرح شد که یک تمرین نظامی نشان داد که دستیابی تندروان از طریق دریای تیمز به قصر ویستمنستر بسیار آسان بوده و آنان می توانند به آسانی خود را به داخل تالار مجلس عوام و مجلس اعیان برسانند و قانونگذاران بریتانیایی را از بین ببرند.

خالد مسعود، یک بریتانیایی که به اسلام رو آورده بود، در ماه مارچ امسال موترش را بر عابرین در پل ویستمنستر راند و سپس یک پولیس را در قصر ویستمنستر با ضرب چاقو کشت.

پس از این رویداد، شاروال لندن خواستار وضع ممنوعیت بر رفت و آمد موتر ها در چهارراهی پارلمان در آن شهر شد.

در روم نیز شمار موانع کنار سرک در اطراف بنا های تاریخی و بنا های برجسته آن شهر افزایش یافته است. اما بسیاری باشندگان آن شهر با این اقدام مخالف اند و می گویند که این کار از زیبایی روم، پایتخت ایتالیا کاسته است.

گلدان های بزرگ برای دفع حمله توسط موتر در اطراف قصر ریاست جمهوری و سایر ساختمان های مهم دولتی در روم گذاشته شده است.

هر چند ایتالیا تا کنون شاهد کدام حمله دهشت افگنی توسط تندروان نبوده است، اما نگرانی ها از وقوع همچو حملات در آن کشور وجود دارد.

داعش بار ها تهدید کرده که روم و به ویژه شهر واتیکان، مقر کلیسای کاتولیک های جهان و محل بود و باش پاپ را مورد حمله قرار خواهد داد.

بسیاری کلیسا ها در نقاط مختلف اروپا تدابیر تازه امنیتی را برای جلوگیری از حمله توسط موتر و یا کاهش تلفات ناشی از آن رویدست گرفته است.

مقام ها در شهر کولن آلمان، موانع بزرگ مملو از سنگ های بزرگ را در بیرون از کلیسای تاریخی دامپلیت گذاشته اند.

استفاده از موانع که در آن آب ریخته می شود، اکنون در برخی شهر های اروپایی رایج شده است.
استفاده از موانع که در آن آب ریخته می شود، اکنون در برخی شهر های اروپایی رایج شده است.

XS
SM
MD
LG