لینک های دسترسی

اعمار موزیم ملی افغانستان با معیارات عصری جهانی


موزیم ملی افغانستان در جنگ های داخلی تاراج شد
مسوولین موزیم ملی افغانستان میگویند کار احاطه موزیم جدید تکمیل شده و قرار است تا حدود ده ماه دیگر ساختمان اصلی موزیم جدید تهداب گذاری شود.

عمرا خان مسعودی، رئیس موزیم ملی افغانستان در گفتگو با رادیو آشنا صدای امریکا که بر اساس پیش بینی ها کار ساختمانی تعمیر موزیم جدید ۳۵ الی ۴۰ میلیون دالر هزینه بر خواهد داشت.

تا کنون ایالات متحده امریکا پنج ملیون دالر برای کار های مقدماتی ساختمان موزیم جدید پرداخته است و با استفاده از این پول برخی کار های مقدماتی از جمله کار احاطه موزیم جدید تکمیل شده است.
XS
SM
MD
LG