لینک های دسترسی

Breaking News

فیسبوک با استفاده از "هوش مصنوعی" در برابر تبلیغات دهشت افگنی مبارزه میکند


گروه های تندرو و دهشت افگن در سال های اخیر به صورت گسترده از رسانه های اجتماعی مثل فیسبوک برای تبلیغ افکار رادیکال و استخدام تندروان استفاده کرده اند

رسانۀ اجتماعی فیسبوک با نشر یک اعلامیه گفته است تلاش می کند تا متون دارای محتویات دهشت افگنی را قبل از اینکه توسط کارمندان آن شرکت دیده شود، پیدا کرده و از نشر آن جلوگیری کند.

در اعلامیۀ فیسبوک آمده است که تا حال آن شرکت حسابات بسیاری از دهشت افگنان را متوقف ساخته است. اما این شرکت تاکید دارد که استفاده از تکنالوژی—به خصوص "هوش مصنوعی" امکان این را فراهم خواهد کرد تا متونی که مفکورۀ دهشت افگنی را تبلیغ می کند، قبل از نشر، حذف شود.

شبکۀ اجتماعی فیسبوک با فشار های روز افزون از سوی حکومات مختلف در سراسر جهان مواجه بوده است تا در قسمت حذف متونی که توسط دهشت افگنان نشر و تبلیغ می گردد، کار بهتری را انجام بدهد.

یکی از کار هایی که هوش مصنوعی انجام می دهد "مطابقت تصاویر" است تا دیده شود که آیا تصاویری که تازه در صفحۀ فیسبوک گذاشته شده است با تصاویری که قبلاً از سوی فیسبوک به دلیل نشر محتویات و نظریات دهشت افگنی، حذف شده است، مطابقت دارد یا خیر؟

فعالیت دیگر هوش مصنوعی، به گفتۀ این شرکت رسانۀ اجتماعی "درک زبان" است. به این معنی که این هوش مصنوعی تشخیص می دهدکه آیا متون نشر شده دارای محتویاتی است که از افکار دهشت افگنی حمایت کند یا خیر؟

در اعلامیۀ فیسبوک آمده است که هوش مصنوعی همچنین قادر به تشخیص و حذف "خوشه های دهشت افگنی" می باشد.

فیسبوک گفته است که بر اساس مطالعاتی که انجام شده ، دهشت افگنان به صورت پراگنده و خوشه یی افکار تندروی و دهشت افگنی را ترویج می کنند. بنا بر این، زمانیکه فیسبوک صفحات افراد را که متون مشابۀ افکار تندروی و دهشت افگنی را حمایت می کنند، تشخیص داده، مانع نشر متون خواهد شد که احتمالاً افکار دهشت افگنی را تبلیغ می کند.

فیسبوک همچنین گفته است که هوش مصنوعی در تشخیص حسابات تقلبی نیز بسیار موثر واقع شده است. با آنهم، شرکت فیسبوک گفته است که در قسمت مبارزه بر ضد ترویج افکار تندروان و دهشت افگنان، تنها به هوش مصنوعی، متکی نخواهد بود.

شرکت فیسبوک گفته است که هوش مصنوعی همیشه قادر نیست تا همه مسایل مربوط به دهشت افگنان را تشخیص بدهد، زیرا افکار دهشت افگنی به شکل پیچیده از طریق این رسانۀ اجتماعی، نشر می گردد.

به گونۀ مثال، تصویری نشر می گردد که در آن یک مرد مسلح بیرق داعش را اهتزاز می دهد. نشر این تصویر ممکن تبلیغ دهشت افگنان برای استخدام تندروان باشد و یا هم از طریق رسانه خبری به نشر رسیده است.

بنا بر این، برای تشخیص دقیق تبلیغات دهشت افگنان، فیسبوک گفته است که به نیروی انسانی نیز نیازمند است.

XS
SM
MD
LG