لینک های دسترسی

Breaking News

فیسبوک تکنالوژی شناسایی چهره را به کاربران ارایه می‌کند


تکنالوژی جدید دارای جلوه‌های ویژه نیز می‌باشد

فیسبوک نرم افزار جدیدی را به کار می‌بنندد که از آن برای شناسایی چهره و تشخیص و ارزیابی عواطف و حالت روانی کاربران استفاده شده می تواند.

به گونۀ مثال این نرم افزار جدید در نظارت حالت روانی بیماران، ارزیابی واکنش مردم در حال شنیدن یک خطابۀ عامه و حتا شناسایی افرادی که در حالت راننده‌گی دچار سرگیچی باشند، استفاده شده می‌تواند.

فیسبوک نرم افزار "تحلیل قیافه" را از پوهنتون میلون کارنیگی پتسبرگ خریداری کرده است تا با آن تکنالوژی استخبارات مصنوعی شناسایی چهره را در این شبکۀ اجتماعی تقویت کند.

نرم افزار جدید همچنان کاربران فیسبوک را قادر می‌سازد تا از طریق آمیزش جلوه‌های ویژه در عکس‌ها و ویدیوهای شان، احساسات شان را بیان کنند، درست مانند جلوه‌هایی که در سنپ چت کار گرفته می‌شود.

همچنان با استفاده از تکنالوژی جدید، فیلترهای مخصوص در دسترس کاربران فیسبوک قرار خواهد گرفت تا از آن در عکس‌های سلفی خود استفاده کنند، اما نظر به حالت و حرکت چهرۀ هر فرد، فلتر به گونۀ خودکار تغییر می‌کند.

XS
SM
MD
LG