لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش کاربران فیسبوک برای پیدا کردن یک بدیل


فیسبوک می گوید که معلومات ۸۷ میلیون کاربر آن شبکه را که بیشتر آن امریکایی بوده اند، جناح سوم استفاده کرده است.

کاربران فیسبوک، پس از افتضاح اخیر در آن شبکۀ اجتماعی که باعث شد برخی از افراد مشهور صفحات فیسبوک خود را ببندند، اکنون با راه اندازی جنبش به نام "صفحات فیسبوک را ببندید"، در تلاش پیدا کردن یک بدیل به عوض این رسانۀ اجتماعی اند.

اشخاص سرشناس جهان از جمله ایلن مسک، بنیانگذار شرکت تسلا و بریان اکتن، بنیانگذار وتس اپ که اکنون مالک آن خود فیسبوک است حسابات خویش را بسته اند.

تحریک "فیسبوک را ببندید" بعد از آن ایجاد شد که معلومات شخصی حدود ۸۷ میلیون کاربر فیسبوک به طور غیر مناسب آن از طرف شرکت کمبریج انالیتیکا استفاده شد.

جکوب شلسن، بانی شرکت ثبت شلسن، از فیسبوک جهت پیشبرد کارهای شرکت خود استفاده می کند.

شلسن می گوید "شما بسیار با آن سروکار دارید، شما معلومات خود را با شرکت ها شریک می سازید. استفاده از آن به مقاصد سیاسی به نظر من از حد گذشتن است، کار خوبی نیست، و یک اندازه خوفناک است."

کم جونگ مشاور شرکت تخنیکی که برای مدت مدیدی است از فیسبوک خویش کار نگرفته است می گوید که یک تعداد دیگری نیز این کار را انجام می دهند.

"به فکر من این ]ترک فیسبوک[، نمایانگرعدم مسئولیت پذیری اجتماعی از جانب فیسبوک محسوب شده می تواند."

مارک زاکربرگ، رئیس اجراییۀ فیسبوک هفتۀ گذشته دو روز پی در پی در برابر اعضای مجلس سنا و نمایندگان شهادت داد.
مارک زاکربرگ، رئیس اجراییۀ فیسبوک هفتۀ گذشته دو روز پی در پی در برابر اعضای مجلس سنا و نمایندگان شهادت داد.

از افتضاح فیسبوک، سایر رسانه ها از آن زیاد نفع بردند. یک شبکه دیگر اجتماعی به نام مایندز خود را اکنون رسانه غیرمتمرکز برای آزادی در انترنت می خواند.

یکی دیگر نیز "می وی" است که می گوید در آن هیچ اعلانی نیست و کسی در آن تعقیب نمی گردد.

مارک وینستاین، بانی و رئیس می وی می گوید"ما به تعقیب کردن مردم کدام ضرورتی نداریم. ما به معلومات آنها احتیاجی نداریم. ما باید یک رسانه خوبی داشته باشیم، خدمات خوبی را عرضه کنیم، و در پهلوی آن می توان برخی جهات اختیاری را نیز در آن داشته باشیم."

هرگاه یک رسانه نتواند اعلان داشته باشد، سوال خلق می گردد که پس چگونه این رسانه عاید بدست می آورد؟

وینستاین می گوید که مشتریان حاضر اند در برابر یک پروگرام انترنتی یا اپ و خدمات به سطح بالا پول بپردازند در صورتیکه این رسانه خدماتی را به مشتریان عرضه کنند و مشتریان را منحیث یک متاع به فروش نرساند.

اکنون که فیسبوک به یک آزمون بزرگی مواجه شده است، باید کابران خود را متقاعد سازد که آنان می توانند بالای هرکلک شان اعتماد کنند.

XS
SM
MD
LG