لینک های دسترسی

Breaking News

دریا سفیر افتخاری برای اطفال شد


فرهاد دریا قبلا نیز دو بار سفیر حسن نیت بوده است

آوازخوان شهیر افغان میگوید که برای تأمین آیندۀ مصئون اطفال افغان، هیچ کار اساسی صورت نگرفته است.

موسسۀ جهانی حمایت از کودکان یا Save the Children در افغانستان، فرهاد دریا هنرمند پرآوازۀ افغان را برای یکسال به حیث سفیر حسن نیت در امور اطفال انتخاب نموده است. انتظار برده میشود که آقای دریا در این مدت، رابطۀ موسسۀ حمایت از کودکان را با کودکان افغان تقویت بخشد.

فرهاد دریا میگوید که از جانب موسسۀ حمایت از کودکان برنامه های متعددی به وی سپرده شده است و او تلاش خواهد ورزید تا برای این اطفال کار و فعالیت کرده و اطفال نیازمند و آسیب دیده را، از طریق این موسسه کمک کند. آقای دریا می افزاید که وضعیت کنونی اطفال در افغانستان بی نهایت وخیم بوده و هیچ گونه کار اساسی جهت تامین آیندۀ مصؤن برای اطفال انجام نیافته است.

از سوی دیگر رئیس بخش افغانستان در موسسۀ سیف دِ چلدرن یا حمایت از کودکان نیز میگوید آنان برنامه هایی خاصی را طرح کرده اند که فرهاد دریا آن را برای کودکان افغان اجرا خواهد کرد.

فرهاد دریا در کنار فعالیت های هنری اش، پیشینۀ کار های خیریه را نیز داشته و در سابق دو بار از سوی ملل متحد نیز سفیر حسن نیت برگزیده شده بود.

XS
SM
MD
LG