لینک های دسترسی

Breaking News

پانزده افغان دیگر از آلمان به افغانستان برگشتانده شدند


پس از سه اکتوبر 2016 میلادی تا اکنون، نود افغان از آلمان، به گونۀ اجباری اخراج شده اند.

پانزده تن از افغان‌های که حکومت آلمان پناهندگی شان را نپذیرفته است، امروز سه شنبه، به گونۀ اجباری از آلمان به افغانستان برگشتانده شدند.

این افغان‌ها براساس قراردادی که دولت افغانستان با اتحادیه اروپا امضا کرده است، از آلمان اخراج شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می‌گوید این چهارمین گروپ از پناهجویان افغان‌ است که تقاضای پناهندگی شان از سوی محاکم آلمان پذیرفته نشده و براساس فیصله آن کشور اخراج شدند.

حفیظ الله میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در صحبت با صدای امریکا، گفت "پس از اعلامیه مشترک که در سه اکتوبر میان افغانستان و آلمان به امضا رسیده است، حدود ۷۷ نفر که با این طیاره چارتر، کسانی که امروز برگشتانده شدند، بیش از نود نفر می‎شوند به کابل فرستاده شدند."

در سه اکتوبر سال ۲۰۱۶ میلادی، حکومت افغانستان با اتحادیه اروپا، توافق‎نامۀ را به امضا رسانید. براساس این توافق‎نامه، افغان‎های که درخواست پناهندگی شان از سوی کشورهای اروپایی پذیرفته نمی‏شوند، تحت شرایط موجود در قرارداد، به افغانستان برگشتانده می‌شوند.

پس از این قرارداد در سال ۲۰۱۶ میلادی، ده هزار افغان به گونۀ داوطلبانه از اروپا به افغانستان عودت کردند و بیش از پنج صد تن به گونۀ اجباری اخراج شدند.

هم‎چنان از آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی تا اکنون، ۴۰۲ افغان داوطلبانه از کشورها اروپایی به افغانستان برگشتند و ۱۷۵ افغان دیگر اجباری اخراج شدند.

افغان‌های که برگشتانده شده اند، تأکید می‎کنند که قرارداد دولت افغانستان با اتحادیه اروپا مبنی بر اخراج مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی، سبب بدبختی افغان‌های مقیم در آن کشورها شده است.

عبید روز، یکی از ده‎ها افغانی است که پس از هفت سال زندگی در آلمان، اجباری به افغانستان برگشتانده شده است.

او گفت "امنیت نیست، چی کنیم؟ کجا بریم؟ هرجا که بریم پس روان می‎کنند. همین قرارداد را که کردند، همه گی بدبخت شدند. قرارداد را امضا کردند، می‎گویند مردم را پس بیارید؛ اما نمی‎فهمند که در کدام راه رفتند، چقدر مردم در راه مرد، باز هم می‎گویند مهاجرین را پس افغانستان بیاورند، اینجا چی کنند؟ ما اینجا آمدیم هیچ چیز نداریم، این بدبختی نیست، چیست؟"

جوانان افغان، برای رسیدن به زندگی بهتر، هزینۀ زیادی می‎پردازند.

جمعه خان، بیش از هفت سال در آلمان زندگی کرده است. او از جملۀ کسانی است که امروز اجباری به افغانستان برگشتانده شد.

جمعه خان در صحبت با صدای امریکا گفت، بیش از نه هزار دالر امریکایی را به مصرف رسانید تا به آلمان رسید و اکنون که اجباری اخراج شده است، از رهبران حکومت افغانستان شاکی است.

جمعه خان از زندگی‎ش در آلمان راضی بود.

او در مورد قرارداد حکومت افغانستان با اتحادیه اروپا، مبنی بر اخراج اجباری افغان‌های که اسناد اقامت برای شان داده نمی‌شود، گفت "از آقای اشرف غنی می‎خواهم که جدأ همین را توقف دهد، بخاطری که این برای اقتصاد وطن ما و جوانانی که در آنجا در کار اند، خوب است. من خودم ودوجوانی دیگر، از سرکار آمدیم. به همین مهاجرین ایران و پاکستان که زیر لت و کوب استند رسیدگی کنند، بسیار گپ کلان است."

آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نشان می‎دهد که ۳۵۵ هزار افغان در کشورهای اروپایی، زندگی می‎کنند.

مهاجرین افغان که به گونۀ داوطلبانه از کشورهای اروپایی، عودت می‏کنند امتیازاتی از جانب دولت افغانستان وکشورهای اروپایی دریافت می‏کنند؛ اما کسانی که اجباری اخراج می‏شوند امتیازاتی چندانی ندارند.

XS
SM
MD
LG