لینک های دسترسی

Breaking News

فابریکۀ تولید گاز از سلفر در جوزجان به بهره برداری سپرده شد


نخستین فابریکۀ تولید گاز از سلفر با هزینۀ چهار میلیون و ۵۰۰ هزار دالر امریکایی در ولایت جوزجان به بهره برداری سپرده شد.

وزیر معادن و پترولیم افغانستان گفت که این فابریکه در معدن یتیم تاق جوزجان توسط انجنیران داخلی مونتاژ شده و تجهیزات آن از سوی ایالات متحدۀ امریکا فراهم شده است.

داوود شاه صبا گفت که این فابریکه با ظرفیت نهایی، ۹۵۰ هزار متر مکعب گاز را در ۲۴ ساعت از سلفر جدا می سازد که به گفتۀ وی این گاز توسط فابریکۀ افغان گاز جوزجان و فابریکۀ کود و برق مزار شریف مصرف خواهد شد.

فعالیت آزمایشی این فابریکه دو ماه پیش آغاز شده بود که به گفتۀ مقام‌های افغان در این مدت توانسته است میزان تولید کود را در فابریکۀ کود و برق مزار شریف از ۱۰۰ هزار تن به ۱۲۵ هزار تن در شبانه روز افزایش دهد.

عبدالرحمان افغان رئیس فابریکۀ تولید کود و برق مزارشریف به صدای امریکا گفت که استفاده از گاز، عواید این فابریکه را ۳۰ درصد افزایش داده است.

افزون بر این آقای صبا گفت که به زودی کار عملی روی پروژه تمدید لولۀ گاز به طول ۹۰ کیلومتر از جوزجان به مزارشریف، ساخت فابریکه تولید شیشه و قیرریزی ۱۸ کیلو متر سرک آغاز خواهد شد. او افزود که تطبیق این سه پروژه ظرفیت کاری انجنیران افغان را برای همکاری با پروژۀ تاپی ارتقا خواهد بخشید.

وزیر معادن و پترولیم افغانستان گفت کهدرصورت بلند رفتن ظرفیت تصفیه گاز بیشتر از ۳۰۰۰ خانواده در جوزجان از گاز طبیعی برای تنویر و گرم ساختن خانه هایشان استفاده خواهند کرد.

جوزجان یکی از مراکز بزرگ تولید سمنت در افغانستان نیز است که به گفتۀ مقامهای وزارت معادن و پترولیم برای استخراج آن نیز برنامه هایی روی دست گرفته خواهد شد.

داوود شاه صبا همچنان گفت که وزارت معادن سرگرم کار روی بهره برداری از سه چاه گاز در جوزجان است که به گفتۀ وی می تواند جوزجان را به "جادۀ گازی" افغانستان مبدل سازد.

با اینحال شماری از کارگران فابریکه تصفیه گاز از سلفر در جوزجان از نبود امنیت ابراز نگرانی کرده و از مقامها می خواهند که در تامین امنیت آنان توجه جدی کنند.

انجنیر فیروز یکی کارمندان فابریکه تصفیه سلفر از گاز در جوزجان با تشویش از وضعیت امنیتی گفت که وزارت معادن و پطرولیم وعده داده بود که پوسته های امنیتی را برای تامین امنیت این پروژه ایجاد می کند که به گفتۀ وی تا هنوز ایجاد نشده است.

XS
SM
MD
LG