لینک های دسترسی

Breaking News

رئیس جمهور پیشین کوریای جنوبی به ۲۴ سال زندان محکوم شد


شماری از حامیان خانم پارک گون هه، رئیس جمهور پیشین کوریای جنوبی، روز جمعه علیه حکم محکمه مظاهره کردند

پارک گون هه، رئیس جمهور پیشین کوریای جنوبی، روز جمعه پس از محاکمه برای بیش از دو دهه به زندان محکوم شد.

خانم پارک گون هه که به سوء استفاده از قدرت، اخذ رشوه و دخالت در فساد اداری متهم بود، به تاریخ ۱۰ مارچ ۲۰۱۷ مجبور شد از سمت اش به حیث رئیس جمهور کوریای جنوبی کنار برود.

به گفتۀ قاضی که حکم محکمه را به خوانش گرفت، رئیس جمهور پیشین کوریای جنوبی علاوه بر ۲۴ سال زندان، به جریمۀ نقدی معادل حدود ۱۷ میلیون دالر امریکایی نیز محکوم شده است. حکم محکمه به صورت مستقیم از طریق تلویزیون نشر شد.

خانم پارک در هنگام حکم محکمه حضور نداشت، اما وکیل مدافع رئیس جمهور پیشین کوریای جنوبی در برابر نشر مستقیم حکم محکمه از طریق تلویزیون، انتقاد کرده و گفته است که چنین اقدام شرایط را برای خانم پارک دشوار خواهد کرد تا در آینده خواهان تجدید نظر منصفانه در محکمه شود.

اما قاضی محکمه در واکنش به اظهارات وکیل مدافع خانم پارک گفت که در جوامع دموکراتیک این حق مردم است تا در مورد چنین قضایا آگاه شوند.

سارنوالان کوریای جنوبی خواهان ۳۰ سال زندان برای خانم پارگ شده بودند.

خانم پارک اولین رئیس جمهور منتخب کوریای جنوبی است که سال گذشته پس از احضار در پارلمان آن کشور با اکثرایت آرای دو-سوم حصه اعضای پارلمان آن کشور مجبور شد از سمت اش، کنار برود.

یکی از اتهامات که بر رئیس جمهور پیشین کوریای جنوبی وارد بود، این است که خانم پارک با یکی از دوستان نزدیک اش به نام چو سون سیل، بر شرکت های بزرگ کوریای جنوبی مثل سامسونگ فشار وارد می کرد تا به سازمان های غیر حکومتی که در کنترول چون سون سیل قرار داشت، میلیون ها دالر فراهم کنند.

قضات کوریای جنوبی گفته اند که خانم پارک به گونۀ غیر مستقیم با چو سون سیل کار می کرد تا با استفاده از قدرت ریاست جمهوری شرکت های بزرگ خصوصی را تهدید کنند تا آنان پروژه های خصوصی آنان را تمویل کرده و در عوض، چنین شرکت از امکانات حکومتی در آینده مستفید خواهند شد، در غیر آن، هرگاه به خواست آنان پاسخ مثبت داده نمی شد، آنان با تهدید اقدمات تلافی جویانه مواجه می گردیدند.

چو سون سیل نیز در ماه فبروری ۲۰۱۸ به اتهام اخذ رشوه به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

رئیس جمهور پیشین کوریای جنوبی به دلیلی اینکه از چو سون سیل کمک خواسته بود، عذر خواهی کرده است، اما ادعا کرده است که او از همه اتهاماتی که بر وی وارد شده است، بی گناه است و گفته است که هیچگاهی از کرسی ریاست جمهوری به نفع شخصی خود استفاده نکرده است.

اما قاضی گفته است که خانم پارک تحریک کنندۀ اخذ رشوه است که مجموعۀ آن به ۲۰ میلیون دالر امریکایی می رسد. قاضی همچنین گفته است که حتی اگر خانم پارگ به صورت مستقیم رشوه اخذ نکرده باشد، او از قدرت و نفوذ خود به نفع چو سون سیل، استفاده کرده بود.

XS
SM
MD
LG