لینک های دسترسی

Breaking News

هند و فرانسه خواهان مبارزه جهانی ضد دهشت افگنی شدند


هند و فرانسه خواهان مبارزۀ جهانی بر ضد همه کشور های شده اند که از دهشت افگنی حمایت می کنند و یا به تندروان پناهگاه فراهم می کنند.

ژان ایو لو دیرین، وزیر خارجۀ فرانسه که از هند دیدار می کند، و همتای هندی اش خانم سوشیما سواراج، هر دو روز جمعه نگرانی شان را در مورد افزایش فعالیت های دهشت افگنان در جهان بیان کردند.

با آنهم هم این دو دیپلومات ارشد هند و فرانسه به صورت مشخص از کدام کشور نام نبردند. اما هند در گذشته بار ها پاکستان را که در همسایگی آن کشور موقیعت دارد، به آموزش و حمایت تندروان متهم کرده و ادعا کرده است که اسلام آباد گروه های دهشت افگنی را در آن کشور پناه می دهد تا گروه های تندرو در هند دست به شورش بزنند، ادعای که از سوی پاکستان رد شده است.

وزیر خارجۀ فرانسه با اشاره به خرید ۳۶ جت های جنگی ساخت فرانسه توسط هند گفت که دو کشور از رابطه خاص مستفید می شوند.

وزیر خارجۀ فرانسه غرض سفر دو روزه وارد هند شده است.

XS
SM
MD
LG