لینک های دسترسی

Breaking News

استعفای وزیر خارجه فرانسه


استعفای وزیر خارجه فرانسه

میشل الیوت ماری، به روز یکشنبه بعد از سه ماه دوره خدمت بحیث وزیر خارجه فرانسه، استعفای خود را پیشکش نمود. وی بخاطر اقدامات خود در پاسخ به قیام در تونس، که زمانی یکی از مستعمرات فرانسه بود، تحت انتقاد شدید قرار داشت.

الیوت ماری اولین زنی است که در فرانسه به این سمت تعیین میشود.

نیکولای سرکوزی رئیس جمهور آنکشور بدنبال استعفای الیوت ماغی اظهار داشت که الن جپ، وزیر دفاع حال بحیث وزیر خارجه ایفای وظیفه خواهد نمود.

الیوت ماری چون ارتباطاتی با زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس داشت، توجه غیر قابل تائید مردم را بخود جلب نموده بود.

همچنان از وی انتقاد شده بود که در جریان قیام، وی ایام تعطیلات خود را در تونس سپری مینمود.

XS
SM
MD
LG