لینک های دسترسی

Breaking News

تصویب لایحۀ منع استفاده از حجاب در فرانسه


مجلس نمایندگان پارلمان فرانسه لایحۀ را تصویب نمود که مانع زنان میشود تا در مظهر عام از حجاب پوشیده استفاده نمایند.

این لایحۀ بحث برانگیز روز سه شنبه در پارلمان فرانسه با ۳۳۶ رای موافق در مقابل یک رای مخالف تصویب گردید. اکثریت اعضای مخالف حزب سوسیال و کمونست ها در رای گیری اشتراک نکردند.

اکنون این لایحه به مجلس سنای فرانسه ارجاع میشود. توقع میرود این لایحه در ماه سپتمبر تصویب شود.

در صورت توشیح، به اساس این قانون، متخلفین برای اولین بار باید مبلغ ۱۸۹ دالر جریمه بپردازند. آنانیکه زنان را مجبور به استفاده از حجاب در مظهر عام نمایند، ممکن به یک سال حبس و ۱۸ هزار دالر جریمه محکوم گردند.

ولی، این لایحه باید مورد حمایۀ محکمۀ قانون اساسی آن کشور قرار گیرد. بعضی از تحلیلگران میگویند امکان دارد که محکمه آنرا خلاف قانون اساسی تقلی نماید.

XS
SM
MD
LG