لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش تازۀ وزارت خارجۀ امریکا در مورد "آزادی مذاهب" در افغانستان


در این گزارش آمده است "ترک اسلام در افغانستان به مجازات مرگ، حبس و یا مصادرۀ اموال می انجامد."
در این گزارش آمده است "ترک اسلام در افغانستان به مجازات مرگ، حبس و یا مصادرۀ اموال می انجامد."

باوجود موجودیت بعضی از گزارش های تبعیض آمیز به سطح محلی در افغانستان، در مجموع تبعیض از جانب اکثریت سنی های آن کشور در مقابل اقلیت شیعه ها در افغانستان رو به کاهش است.

وزارت خارجه ایالات متحده آمده است در تازه ترین گزارش سالانۀ خود در مورد آزادی های مذهبی در سطح جهان، با بیان این مطلب می نگارد " اقلیت شیعه در افغانستان باوجودیکه در مقام های برجسته حکومت قرار دارند، شکایت کرده اند که حکومت افغانستان در مناطق با اکثریت شیعه، حفظ امنیت را نادیده گرفته است".

وزارت خارجه با نکوهش اعمال داعش در سرتاسر جهان، تاکید کرده است که شاخۀ خراسان آن گروه و طالبان افغان "به حملات خود علیه اقلیت های مذهبی به خاطر عقاید آنان و یا ارتباط شان با حکومت افغانستان، ادامه می دهند".

در گزارش ۲۰۱۶ وزارت خارجه آمده است که مقام های سفارت امریکا در کابل برای ترویج تحمل مذهبی و حمایت از اقلیت های مذهبی در افغانستان، "با مامورین ارشد دولت آن کشور صحبت کرده اند".

وضعیت پیروان سایر ادیان

وزارت خارجه ایالات متحده، از قول سیک ها، هندوها، مسیحیان و سایر اقلیت های غیر مسلمان مقیم در افغانستان می نگارد که آنان هنوز به "آزار و اذیت و گاه گاهی خشونت" مواجه می شوند.

این گزارش به نقل از رهبران اقلیت های مذهبی می نگارد که شمار "عبادتگاه ها برای هندو ها و سیک ها در افغانستان در حال کاهش است و تعدادی از آن اقلیت ها به خاطر عدم موجودیت فرصت های کاری، مجبور به مهاجرت به سایر کشور ها شده اند".

هندو های افغان در این گزارش گفته اند که قادر به ادای مراسم مذهبی شان در ملای عام می باشند؛ اما، مسیحیان می گویند که به خاطر موجودیت افکار عمومی خصمانه نسبت به جنبش مسیحیت، به طور خصوصی عبادت می کنند تا از تبعیض و آزار و اذیت اجتماعی دوری جویند.

بر اساس این گزارش وزارت خارجه ایالات متحده، ترک اسلام و رو آوردن به دین دیگری، در افغانستان ارتداد شمرده شده که بر اساس فقه حنفی، مجازات آن "مرگ، حبس و یا مصادره اموال می باشد".

وزارت خارجۀ امریکا در این گزارش به نقل از ستره محکمه افغانستان نگاشته است "دین بهائی با اسلام متفاوت است و نوعی توهین به مقدسات شمرده شده و بر اساس اصول فقه حنفی جرم محسوب می شود".

نماینده گان اقلیت های مذهبی در افغانستان در این گزارش وزارت خارجۀ ایالات متحده گفته اند که محاکم در آن کشور "عین حقوقی را که به مسلمانان قایل اند برای غیر مسلمانان نیز قایل نیستند."

توهین ادیان

در گزارش آمده است که در افغانستان، بر اساس قانون، تولید و انتشار آثار خلاف اصول اسلام یا توهین به ادیان دیگر، ممنوع بوده، هر نوع "توهین لفظی و یا فزیکی بر پیروان مذاهب مختلف در آن کشور جزای عدلی را در پی دارد".

وزارت خارجه امریکا در گزارش ۲۰۱۶ آزادی‌های مذهبی در جهان اذعان می دارد که طی "دو سال اخیر هیچ گزارشی از محاکمه کسی به اتهام ارتداد یا توهین به مقدسات در افغانستان در دست نیست؛ اما، افغان های که به ادیان دیگر رو آورده اند گفته اند که از مجازات حکومت و یا انتقام جویی خانواده و جامعه، هراسان اند".

در عین زمان در گزارش آمده است که ملاقات های کارمندان سفارت ایالات متحده در افغانستان با رهبران گروه های مذهبی عمده، علما و نهاد های غیر دولتی برای بحث در مورد راه های آشنا ساختن مردم به طیف وسیعی از دیدگاه های مذهبی و افزایش تحمل مذهبی، ادامه خواهد یافت.

XS
SM
MD
LG