لینک های دسترسی

Breaking News

تاکید رئیس جمهور غنی بر همکاری های منطقوی در ریکا ٦


مقامات بلند رتبه و نمایندگان هفتاد کشور و سازمانهای منطقوی و بین المللی جهت اشتراک در این کنفرانس دو روزه دعوت شده اند.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز در ششمین نشست بین المللی همکاری های اقتصادی منطقه ای ریکا که تحت عنوان " راه ابریشم از مسیر افغانستان" روز گذشته در کابل آغاز گردید، سخنرانی نمود.

در این نشست که به میزبانی حکومت افغانستان در تالار وزارت امور خارجه برگزار گردید، رئیس جمهور غنی در مورد تاریخچه افغانستان به عنوان پل اتصال آسیای مرکزی و جنوبی، گفت که افغانستان برای هزاران سال نقطه تقاطع آسیا بود و راه ابریشم یکی از مهمترین راه های بود که معاملات مهم اقتصادی جهان در آن صورت می گرفت و شبکه کامل ترانسپورتی در آن وجود داشت.

رئیس جمهور با اشاره بر اینکه راه ابریشم میراث و فرهنگ تشبثاتی برای ما گذاشته است، گفت که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد ختم جنگ باشیم و آسیا یکبار دیگر به یک قاره مهم اقتصادی جهان مبدل شود و افغانستان یکبار دیگر در آن، نقطه پیوند کشور ها و مردمان باشد.

رئیس جمهور غنی با اشاره بر اینکه افغانستان نمی خواهد یک کشور در انزوا باشد، گفت که حکومت وحدت ملی تعهد و ارادهء سیاسی برای پیشرفت و ترقی افغانستان دارد.

رئیس جمهور غنی گفت که پیام شبکه های تروریستی، پیام مایوسی است و تمرکز آنها بالای کشتار افراد بی گناه و تخریب میراث های فرهنگی می باشد.

وزیر امور خارجه‌ تاجیكستان، وزیر مالیه‌ تركمنستان، وزیر امور داخله‌ ایران، مشاور امنیت ملی صدراعظم پاكستان و معاون وزارت خارجه هندوستان هم در صحبت های ‌شان در این نشست آماده‌گی كشورهای‌ شان را برای همكاری با افغانستان و تطبیق پروژه های مشترک ابراز كردند.

ششمین کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه ای برای افغانستان صبح روز پنجشنبه در کابل آغاز شده است.

احداث خطوط آهن، راه های ترانزیتی، پایپ لاین گاز از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند و انتقال انرژی از جمله پروژه های است که در این کنفرانس روی جنبه های تطبیقی آن بحث صورت گرفت.

قرار است رئیس اجرائیی حکومت افغانستان به روز جمعه در پایان این کنفرانس سخنرانی کند.

ششمین اجلاس ریکا تحت تدابیر شدید امنیتی در کابل برگزار شده است.

کنفرانس ریکا برای نخستین بار در سال ۲۰۰۵ به میزبانی افغانستان در کابل برگزار شده بود و به تعقیب آن با فاصله هر دو سال این کنفرانس در دهلی جدید، اسلام آباد، استانبول و دوشنبه دایر شده بود.

مقامات بلند رتبه و نمایندگان بیشتر از سی کشور و سازمانهای بین المللی در این نشست اشتراک ورزیده اند.

XS
SM
MD
LG