لینک های دسترسی

Breaking News

غنی به وزارت داخله: زمری پیکان را دستگیر کنید


محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستانبه وزارت داخلۀ آن کشور دستور داده است که زمری پیکان، قوماندان پیشین نظم عامه را دستگیر کند.

رییس جمهور غنی که یکشنبه ۱۵ دسمبر (۲۴ قوس) حین صحبت در کنفرانس سالانۀ مبارزه با فساد اداری تاکید کرد که اوامر مرکز عدلی و قضایی باید بدون هر گونه تاخیر تطبیق شود.

آقای غنی گفت: "امروز از خاطر عدم دستگیری زمری پیکان، شهرت افغانستان روزانه – وزیر صاحب داخله- مورد سوال می‌آید و اراده سیاسی ما مورد سوال قرار می‌گیرد."

بر اساس اعلامیه لوی سارنوالی افغانستان، زمری پیکان در ماه دسمبر سال ۲۰۱۷ با نه تن دیگر "به اتهام شراکت در قتل، سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای و تجاوز از حدود آن، از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری" به گونۀ علنی محاکمه شدند.

با وجود آنکه آقای پیکان به دلیل نبود " دلایل الزام" در قضیه اشتراک در جرم قتل برائت یافت اما او "بر اساس فقرۀ دوم مادۀ ۴۲ قانون جرایم عسکری و مادۀ ۲۰۹ قانون اجراآت جزایی به گونۀ غیابی، به هشت سال و شش ماه حبس تنفیذی" محکوم شد.

رییس جمهور افغانستان امروز گفت: " سر این فرد [زمری پیکان] حکم شده و یک نهاد سرتاسری را که نظم عامه بود، به یک منبع فساد بدل کرده بود."

آقای غنی خطاب به وزیر داخله افغانستان گفت: "دستگیری این فراد امر است برای تان که باید به زود ترین فرصت عملی شود. ما تحمل این را نداریم که مرکز عدلی و قضایی امر کند و اجرا نشود."

رییس جمهور غنی علاوه کرد که پولیس باید به یک حلقۀ قوی کشف و تطبیق قانون مبدل شود.

همچنان آقای غنی گفت که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری بیش از ۱۰۰۰ قضیه را رسیدگی کرده و که در پیوند با آن ۲۰۰ تن محکوم به جزا شده اند که در حدود ۷۰ تن از مقامات عالی‌رتبه دولتی به شمول معینان، جنرالان، والیان و سایر اعضای بلندرتبه دولتی اند.

XS
SM
MD
LG