لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن یک حمله کنندۀ انتحاری در نزدیکی محل لویه جرگه


کشته شدن یک حمله کنندۀ انتحاری در نزدیکی محل لویه جرگه

ریاست امنیت ملی افغانستان با انتشار خبرنامه یی گفته است که سه دهشت افگن در حالی که مواد انفجاری را در یک بکس جابجا کرده و قصد ورود به خیمۀ لویه جرگه را داشتند، توسط نیرو های امنیتی شناسایی شدند.

خبرنامه می افزاید که یک تن از دهشت افگنان توسط نیرو های امنیتی از پا در آمده و دو تن دیگر شان بازداشت شدند.

طالبان به روز یک شنبه گفتند که به پلان امنیتی لویه جرگه دسترسی پیدا کرده اند.

مقامات افغان افشای این سند را که در صفحۀ انترنتی طالبان به نشر رسیده است، رد کرده و آن را جعلی خواندند. آنها این اقدام را روش تکتیکی برای ایجاد هراس و تهدید اشتراک کنندگانی عنوان کردند که قرار است در این نشست اشتراک کنند.

طالبان در سال 2010 نیز بر خیمۀ لویه جرگه حمله کرده بودند.

XS
SM
MD
LG