لینک های دسترسی

Breaking News

نواسۀ امپراتور جاپان با شهروند معمولی ازدواج می کند


بزرگترین نواسۀ آکی هیتو، امپراتور جاپان، با یک جوان معمولی، ازدواج خواهد کرد.

شاهدخت ماکو و نامزدش، کی کومورو، روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری تلویزیونی نامزدی شان را اعلام کردند.

خانم ماکو که تا درجۀ ماستری تحصیل کرده است، در یکی از موزیم های جاپان به حیث پژوهشگر کار می کند و نامزد او در بخش حقوقی شرکت تویوتا کار می کند.

این دو در پوهنتون بین المللی مسیحی در جاپان هم صنف بودند و هر دو از آن پوهنتون فارغ شده اند. شاهدخت ماکو که ۲۵ سال عمر دارد، می گوید که به خاطر لبخند نامزدش که همانند "آفتاب" است و صداقت و مهربانی او به وی دل بسته است.

آقای کومورو نیز ۲۵ ساله است. شاهدخت ماکو در پی ازدواج با آقای کومورو که یک شهروند عادی جاپان است، موقعیت خود را در دربار سلطنتی جاپان از دست خواهد داد.

اما او هرگز در خط تسلسل تاج و تخت امپراتوری قرار نداشت، زیرا تنها مردان به مقام امپراتوری جاپان نایل می شوند.

به گفته مقامات کاخ امپراتور، انتظار میرود که این دو جوان سال آینده مراسم ازدواج شان را برگزار کنند.

XS
SM
MD
LG