لینک های دسترسی

Breaking News

تشکیل حکومت ائتلافی در یونان


تشکیل حکومت ائتلافی در یونان

جورج پپندریو صدراعظم سوسیالیست یونان و انتونیس سه ماریس رهبر حزب محافظه کار مخالف به روز دوشنبه بار دیگر در مورد تعیین یک صدراعظم مؤقت و کابینۀ جدید قبل از نشست وزرای مالیۀ منطقۀ اروپایی که فردا دایرمیشود، صحبت نمودند.

آقای پَپَندیریو به خاطر تشکیل حکومت ائتلافی مؤقت کنار میرود که وظیفۀ اولیه آن رسیدگی به توافق جدید کمک های مالی اتحادیۀ اروپائی خواهد بود.

وزرای مالیه اتحادیۀ اروپایی در مورد چگونگی یازده میلیارد دالر برای نجات یونان از بحران اقتصادی تصمیم خواهند گرفت.

حکومت ائتلافی تا تاریخ 19 فبروری و انتحابات جدید، آن کشور را رهبری خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG