لینک های دسترسی

Breaking News

گاردین: برتانیه پالیسی افغانستان را بررسی میکند


گاردین: برتانیه پالیسی افغانستان را بررسی میکند
گاردین: برتانیه پالیسی افغانستان را بررسی میکند

تحلیلگر برتانوی برای گاردین نوشته است که قرار است اعضای ارشد کابینۀ آن کشور روی بررسی پالیسی افغانستان ملاقات خواهند کرد. این خبر خوشی میباشد. براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده نیز بعد از آغاز به کار چنین اقدامی نموده بود، ولی او نخواست عساکر امریکایی را از افغانستان اخراج نماید. ولی نویسنده اظهار امیدواری نموده تا دیوید کامیرون، صدراعظم برتانیه چنین اقدامی را نماید.

در ادامۀ مطلب نویسنده اظهار عقیده نموده که قرار است عساکر برتانوی به شهر قندهار اعزام شوند، که بعد از نُه سال حضور نظامی غرب، تا هنوز تحت نفوذ و ادارۀ طالبان قرار دارد. این عملیات بزرگ نظامی جان هزاران غیر نظامی را بمخاطره قرار خواهد داد. وزاری قوای ائتلاف که از آن منطقه دیدن نموده اند، با همدیگر در مخالفت قرار دارند. لیام فاکس، وزیر دفاع برتانیه تأکید نمود که عساکر او در افغانستان بخاطری نرفته اند تا پالیسی تعلیم و تربیه را در آن کشور ورشکسته و عقب مانده ترمیم نمایند. آنها بدلیلی اعزام شده اند تا مطمئن باشیم که مردم برتانیه به تهدیدی مواجه نشوند. وزیر انکشاف برتانیه گفته است که وظیفۀ برتانیه اعمار یک حکومت فعال است که درین روند خدمات تعلیم و تربیه و صحی نیز شامل میباشد. در عین حال، وزیر خارجۀ برتانیه میگوید او نمیخواهد تقسیم اوقات ساختگی خروج عساکر را اعلام نماید.

در خاتمۀ مطلب گاردین، نویسنده اظهار عقیده نموده نوشته است در صورتیکه کامیرون نمیتواند حقیقت را بپذیرد که ادامۀ جنگ در افغانستان معنی ندارد، او باید خود را در بین پیشتازان رهبریت ناتو قرار دهد که میخواهند عساکر آن پیمان را از افغانستان خارج کنند. هیچ دلیلی مرگ عساکر بیشتر برتانوی را توجیه کرده نمیتواند.

لاس انجلس تایمز: حمله طالبان بر جرگۀ صلح در افغانستان

نویسندۀ روزنامه از کابل نگاشته است، درحالیکه حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان تلاش دارد طالبان را تشویق نماید به میز مذاکره بیایند، روز چهارشنبه تعدادی از حمله کنندگان انتحاری تلاش نمودند داخل محوطۀ جرگۀ مشورتی صلح گردیده، گرد همایی را به هم زنند.

در ادامۀ مطلب آمده است که خشونت در جریان برگذاری جرگه آغاز متفضح در تلاش رهبر افغانستان بود که میخواهد بخاطر ختم جنگ نُه ساله نظریات، حمایت و همکاریی سران قبائل و گروه های مختلف را در کشور بدست آورد.

با این هم، رهبریت ایالات متحده و متحدین غربی آن در مورد علاقمندی آقای کرزی غرض مذاکره با مقامات ارشد طالبان اظهار نگرانی نموده اند. آنها میخواهند قوای غربی طالبان را بیشتر ضعیف سازند، بعداً پیشنهاد مذاکره را نمایند. ولی کرزی اساس دور جدید ریاست جمهوری خویش را به مذاکره با طالبان گذاشت، و وعده نمود تا شورشیان را در اجتماع عادی افغانستان محلق سازد.

روزنامه از قول هارون میر، یکی از کارشناسان امور سیاسی نقل نموده که گفته است کرزی میخواهد منحیث رهبری در خاطره ها جاگیرد که صلح را در کشور مستقر نمود، ولی این محض یک خیال است، بخاطریکه طالبان هر گونه پیشنهاد مذاکره را رد مینمایند. هر افغان طرفدار یکجا ساختن جنگجویان طالب در اجتماع افغان میباشد، ولی در حال حاضر حکومت کابل در چنین موقفی قرار ندارد.

نویسنده از منتقدین نقل قول نموده که جرگه طوری ترکیب شده تا منتقدین آقای کرزی به مخالفت اندک آقای کرزی بخاطر تقرب با شورشیان در سطح پائین قرار داشته باشند. ولی، کابل این موضوع را رد نموده میگوید، نتیجۀ جرگه خواهش مخلصانۀ مردم افغانستان خواهد بود.

XS
SM
MD
LG