لینک های دسترسی

Breaking News

تظاهرات هزاره های افغانستان در حمایت از هزاره های پاکستان


"پاکستان، پاکستان، جنایت را رها کن" شعار صدها تن از هزاره های افغانستان امروز(جمعه) در کابل بود که به آنچه کشتار هدفمند هزاره ها و شیعیان مقیم پاکستان می خواندند، دست به مظاهره زدند.

مظاهره کنندگان که شعارهای ضد دهشت افگنی و ضد پاکستان را نیز با خود حمل می کردند، از اسلام آباد خواستند تا جلو کشتار اقلیت های هزاره در پاکستان را بگیرد.

طبق اظهارات سازماندهندگان این مظاهره، قرار بود مظاهره چیان تا سفارت پاکستان راهپیمایی کنند و قطعنامه یی را به سفارت پاکستان تسلیم نمایند ولی مقامات امنیتی اجازه ندادند و بنابراین مظاهره کنندگا با صدور وخوانش قطعنامه شان که در آن کشتار هدفمند هزاره ها به تروریستان محلی و بین المللی نسبت داده شده بود، مظاهره شان را پایان دادند.

در آن قطعنامه، از مقامات امنیتی و دستگاه عدلی و قضایی پاکستان مطالبه شد تا در دستگیری و محاکمه عاملان این کشتار هزاره ها اقدامات جدی نمایند و نیز از سازمان ملل متحد هم تقاضا شده است تا درجلوگیری از نسل کشی هزاره ها نقش خود را ایفا نماید.

سازماندهندگان این راهپیمایی، قوای امنیتی پاکستان را به سهل انگاری و غفلت در جلوگیری از کشتار هزاره های مقیم پاکستان متهم کرده، علیه حکومت پاکستان شعار "پاکستان، پاکستان، جنایت را رها کن" فریاد زدند.

یک تن از شرکت کننده گان این راهپیمایی درمیان هیاهوی شعاردادن ها خود را زهرا معرفی کرد ه در مقابل میکروفون صدای امریکا هدف این مظاهره را چنین بیان کرده گفت: "تظاهرات امروز بخاطر نسل کشی مردم هزاره در کویته پاکستان صورت میگیرد تا مردم ما بیدار شوند. هدف عمده بیدار ساختن و آگاهی دادن مردم از مظالم است که درپاکستان صورت میگیرد."

عبدالقیوم، شرکت کننده دیگر به حرف های خانم زهرا اضافه کرده گفت: "هدف ما اعتراض به کشتار هزاره ها هزاره های بیگناه در کویته پاکستان و هر انسان بیگناه دیگر که توسط تروریستها کشته می شود."

در فراخوان روز قبل، سازماندهندگان این راهپیمایی برای رسانه ها نوشته شده است که در دو ماه اخیر بیش از 150 نفر از مردم هزاره در شهر کویته و سایر نقاط پاکستان برسر کار, در مسیر راهها و هر جایی که تروریستان توانسته اند مورد حمله قرار گرفته و کشته شده اند.

آنها همچنان نگرانی نشان دادند که با خروج نیروهای محاربوی ناتو تا ختم سال 2014 از افغانستان، تنش های فرقوی دوباره اوج گیرد. نیروهای پولیس، مظاهره کنندگان خشمگین را در کابل، از رسیدن به سفارت پاکستان مانع شدند.

XS
SM
MD
LG