لینک های دسترسی

Breaking News

سر و پا های ژورنالیست سویدنی، پیدا شد


T

پولیس دنمارک روز شنبه گفت که سر و پا های ژورنالیست سویدنی را که در ماه آگست نا پدید شده بود، یافت کرده است.

کیم وال، ژونالیست سویدنی درماه آگست پس از آن ناپدید شد که همراه با پیتر مدسین، مخترع دنمارکی وارد یک کشتی زیر دریایی "خانگی" شد.

یانس مولر جانسن، یک پولیس کوپنهاگن، به روز شنبه به خبرنگاران گفت که پولیس دنمارک در کنار ساحل بکس های را یافت کردند که در آن سر، پا های کیم وال و لباس بود. آقای جانسن همچنین گفت که در آن بکس ها اشیای سنگین نیز وجود داشت که شاید به منظور تانشین کردن بکس در زیر آب از آن استفاده می شد.

آقای جانسن گفت که داکتران روز جمعه تائید کردند سر موجود در آن بکس، سر کیم وال، ژونالیست سویدنی، است.

پولیس دنمارک همچنین گفته است که پس از ناپدید شدن کیم وال، مدسین ۴۶ ساله، از یازدهم آگست به این سو در توقیف پولیس قرار داشته است.

آقای مدسین ادعا می کند که خانم وال زمانی جان باخت که سرش به یک دروازۀ فلزی سنگین تصادم کرد. آقای مدسین همچنین ادعا می کند که پس از "چنین رویداد" وی دست و پاچه شد و جسد خانم وال را به داخل آب پرتاب کرد.

اما پولیس دنمارک روز شنبه گفت که سر خانم وال ضربۀ شدید ندیده است، ولی بدن وی ضربات شدید دیده است.

تحقیق کنندگان این قضیه در اوایل هفته گذشته گفتند که آنان فایل های کمپیوتری را در ورکشاپ آقای مدسین یافتند که شامل فیلم های بود که زنان مورد شکنجه قرار می گرفت. اما آقای مدسین می گوید که فیلم مربوط وی نیست و ادعا کرد که چندین نفر به فایل های وی دسترسی دارند.

خانم وال ۳۰ ساله به حیث ژورنالیستان آزاد در شهر نیویارک و چین مصروف کار بود.

XS
SM
MD
LG