لینک های دسترسی

Breaking News

کاهش مرگ و میر مادران باردار در افغانستان


داکتر ثریا دلیل سرپرست وزارت زنان افغانستان

در این گزارش که به کمک موسسات همکار از 34 ولایت افغانستان تهیه شده است، طی 8 ماه، ارقام از سطح خانواده ها جمع آوری و ارزیابی شده است.

وزارت صحت عامه افغانستان به روز چهار شنبه گزارشی را به نشر سپرد که نشان دهنده بهبود قابل توجه در وضعیت عمومی به ویژه در بخش صحت عامه در افغانستان بود.

در این گزارش که به کمک موسسات همکار از 34 ولایت افغانستان تهیه شده است، طی 8 ماه، ارقام از سطح خانواده ها جمع آوری و ارزیابی شده است.

ثریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامۀ افغانستان گفت که بر اساس این گزارش، خدمات صحی به ویژه صحت مادران و زنان باردار به گونۀ قابل ملاحظه یی بهبود یافته است.

طبق گزارش یاد شده، نوزادانی که امروز در افغانستان تولد می شوند، نسبت به هر وقت دیگر شانس زنده ماندن و زندگی برتر را داشته و سطح دسترسی مادران و زنان باردار به خدمات صحی نیز افزایش یافته است.

یافته های سروی نشان می دهد که به طور اوسط از جمع 13 طفل یکی آن قبل از سن یک سالگی و از هر ده نوزاد یکی آن قبل از سن 5 ساله گی می میرد . سروی یاد شده نشان دهندۀ تغییرات مثبت در سن ازدواج وآگاهی در مورد فاصله دهی میان ولادت ها نیز می باشد.

بر اساس ارزیابی های انجام یافته، در نتیجۀ بهبود خدمات صحی در هر دو ساعت یک مادر از سبب حمل یا ولادت از بین می رود که این رقم در سال های قبل به مراتب بلند بود. در گزارشی که در سال 2005 از سوی سازمان ملل متحد به نشر رسید گفته شده بود که از هر صد هزار مادر در افغانستان، یک هزار و هشتصد آن در هنگام ولادت جان خود را از دست می داد.ولی هنوز هم یافته های جدید بازتاب دهندۀ تهدید جدی علیه سلامت زنان می باشد.

از سوی دیگر 13 در صد نفوس افغانستان تحت پوشش این سروی قرار نگرفته اند که بیشتر دلیل آن عدم دسترسی کارمندان به مناطق نا امن عنوان شده است.

XS
SM
MD
LG