لینک های دسترسی

Breaking News

دسترسی بیشتر از 200 خانوادۀ شهرک صفای بامیان به آب آشامیدنی صحی


دسترسی بیشتر از 200 خانوادۀ شهرک صفای بامیان به آب آشامیدنی صحی

بیشتر از 200 خانواده در شهرک صفا، در مرکز بامیان، از آب آشامیدنی صحی مستفید شدند.

عبدالله که درشهرک صفا، مرکزبامیان زندگی می کند با ابراز خوشحالی می گوید پیش ازاین به خاطرتهیه آب آشامیدنی صحی دچار مشکلات زیاد بوده است.

او می گوید "یک بشکۀ 20 لیترۀ آب آشامیدنی صحی را از فاصله یک کیلومتری به خانه اش می آورده اما حالا که شبکه آب رسانی در این شهرک ساخته شده مشکلات آب آشامیدنی وی رفع گردیده است."

این شبکه آب رسانی صحی با بودجۀ بیشتر از70 هزار دالر امریکایی کمک مالی جاپان در شهرک صفا در مرکز بامیان ساخته شده است.

محمد آصف مبلغ، معاون والی بامیان، درمراسم افتتاح شبکۀ آبرسانی این شهرک به صدای امریکا گفت "به علاوۀ این 256 خانواده، تقریبا تمام قریه هایی که در نزدیکی مرکز شهر بامیان قرار دارند به آب آشامدنی صحی نل دوانی شده دست یافته اند."

به گفتۀ معاون والی بامیان، درتمام این ولایت حدود 30٪ مردم به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند.

محمد رضا، معاون شورای شهرک صفا، با انتقاد از دولت می گوید وزارت انکشاف دهات تا هنوزهیچ توجهی نسبت به روستاهای بامیان نداشته و بعضی پروژه های کوچک که در این مناطق ساخته شده است موسسات خارجی همکاری کرده اند."

در ماه گذشته نیز یک پروژۀ آبرسانی درشهرک زرگران مرکز بامیان با بودجۀ حدود 7000 هزار دالر امریکایی کمک مالی کشور جاپان به بهره برداری سپرده شد که از آن پروژه حدود 448 خانواده مستفید می شوند.

XS
SM
MD
LG