لینک های دسترسی

Breaking News

قاسمیار: تاریخ و محل مذاکرات صلح هنوز مشخص نیست


مقامات افغانستان و پاکستان به روز چهارشنبه اعلان کرده اند که دور دوم مذاکرات صلح به زودی دایر خواهد شد
مقامات افغانستان و پاکستان به روز چهارشنبه اعلان کرده اند که دور دوم مذاکرات صلح به زودی دایر خواهد شد

محمد اسماعیل قاسمیار،عضو شورای عالی صلح به صدای امریکا گفت که توافقات درمورد آغاز دوباره مذاکرات صلح روز گذشته میان رئیس جمهور افغانستان وبرخی ازمقامات کشور پاکستان صورت گرفته است.

او افزود که این مذاکرات درمدت یکماه آینده آغازخواهد شد اما افزود که تا هنوز زمان ،مکان وترکیب هیت مذاکره کننده معلوم نیست.

قاسمیار،گفت که باید نخست روی آجندای کاری این نشست کار صورت گیرد وممکن بعد از تکمیل آجندای کاری درمدت چند هفته آینده مذاکرات آغاز گردد.

اما گروه طالبان اکنون به دو جناح ملا اختر محمد منصور وملا محمد رسول تقسیم شده اند که هر کدام آنها به صورت جداگانه دربخشهای مختلف کشور فعالیت دارند.

آقای قاسمیار،درمورد اینکه حکومت افغانستان با کدام جناحی از طالبان دور دوم مذاکرات را آغاز خواهد کرد گفت که حکومت افغانستان با گروه ملا اختر محمد منصور و گروه حقانی مذاکره خواهد کرد.

او گفت که تاکید شورای عالی صلح اینست که این مذاکرات در افغانستان صورت گیرد چون هردو طرف مذاکره کننده افغانها اند وبه رهبری افغانها د رکشور خود شان باید این مذاکرات صورت گیرد.

قاسمیار،گفت که اگر ملاحظاتی درمورد مکان آن وجود داشت ممکن درکشور سومی گفتگو های صلح آغاز گردد.

این عضو شورای عالی صلح افزود که باید انتظار کشید تا ترکیب هیت معلوم گردد وآنگاه محل برگزاری این گفتگو ها روشن خواهد شد.

پاکستان تا حال چند بار در مدت سالهای گذشته وعده همکاری درمورد آوردن صلح درافغانستان وگفتگوهای صلح نموده است اما به گفته کارشناسان سیاسی ونظامی هیچ وقت دراین مورد صادق نبوده است.

شک و تردیدها در مورد اغاز مذاکرات صلح

عبدالقادر زازی وطندوست عضو کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه نیز نسبت به نیت پاکستان شک دارد ومیگوید که آن چه رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی در صفحه فیس بوک اش نوشته نشان دهنده اینست که پاکستان درآوردن صلح درافغانستان صادق نیست وگرنه نبیل چنین اظهاراتی نمیداشت.

از مدت چند سال به این طرف هم حکومت گذشته وفعلی روی گفتگو های صلح تاکید میکنند اما تا حال موفق به برگزاری این گفتگو ها وبدست آوردن نتایج مثبت برای حل این معضله درافغانستان نشده اند.

رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی روز گذشته دردومین نشست کشور های قلب آسیا گفت، اگر تا بهار آینده میان هر دو کشور همکاری درست صورت گیرد، مشکلات موجود کاهش میابد و روابط و وضعیت هردو کشور بهبود خواهد یافت.

وی افزود، طالبانی که بجای جنگ صلح را ترجیح میدهند با آنان مذاکره خواهد شد و آنانیکه خواهان ادامه جنگ هستند حکومت افغانستان نیز در مقابل شان خواهندجنگید.

عبدالله عبدالله رئیس اجراییه کشور نیز درصفحه تویترش در ارتباط به حمله مخالفین مسلح به میدان هوایی کندهار نگاشته است" روابط ما با همسایه ها ونیت مثبت ما برای صلح باید درکاهش وتوقف کشتارملکی درافغانستان کمک کند".

او افزوده است که اگر مهاجمان حملات شانرا افزایش بدهند و به حملات شان برای از بین بردن افراد ملکی ادامه بدهند روابط افغانستان با همسایه ها ونیت آنها برای مذاکرات صلح بیفایده وبی ثمر خواهد بود.

XS
SM
MD
LG