لینک های دسترسی

Breaking News

حسنی مبارک، رییس‌ جمهور پیشین مصر در گذشت


حسنی مبارک، رییس جمهور پیشین مصر روز سه شنبه ۲۵ فبروری (ششم حوت) به عمر ۹۱ سالگی درگذشت.

تلویزیون دولتی مصراعلام کرده است که آقای مبارک در یکی از شفاخانه های این کشور زیر عملیات جراحی درگذشته است، اما جزییات بیشتری ارایه نکرده است.

آقای مبارک از جمله اولین روسای جمهور کشورهای عربی بود که در نتیجۀ اعتراضات مردمی و بهار عرب از قدرت برکنار شد.

آقای مبارک حدود ۳۰ سال قدرت را در مصر در دست داشت، اما با اعتراضات مردمی موسوم به بهار عرب که در سال ۲۰۱۱ شروع شد،از قدرت برکنار و سپس زندانی و محاکمه شد.

آقای مبارک به اتهام کشتار معترضان در ناآرامی های مصر، خیانت و فساد اداری به حبس ابد محکوم شد، اما محکمه در سال ۲۰۱۷ پروندۀ او را بررسی کرد و وی از اتهامات مبرا شناخته شد.

آقای مبارک از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ حدود شش سال را با توجه به وضعیت صحی اش در زندان و شفاخانه سپری کرد.

او درسال ۱۹۲۸ میلادی در مصر به دنیا آمد و بعد از ترور انور سادات، رییس حمهور پیشین مصر در سال ۱۹۸۱ به عنوان چهارمین رییس جمهور این کشور به قدرت رسید و تا زمان برکناریش ، ۳۰ ساال در این مقام قرار داشت وبعد از تبریه شدن همراه با خانواده اش در شهر قاهره مصر زندگی کرد .

انتخاباتی که بعد از برکناری او در سال ۲۰۱۱ درمصر اتفاق افتاد، اولین انتخابات دموکراتیک در مصر بود.

XS
SM
MD
LG