لینک های دسترسی

Breaking News

امنیت مقام ها - در بین مردم یا دور از مردم؟


والی لوگر در روز اول عید قربان در داخل مسجد کشته شد. اما والی بلخ در نماز عید در شهر مزار اشتراک نورزید.

تماس نزدیک با مردم و اشتراک در مراسم عامه مقام های ارشد حکومت را در معرض خطر و آسیب قرار می دهد، اما مسئولان و آگاهان امور امنیتی می گویند که انزوا و گوشه گیری نیز فاصله بین دولت و ملت را بیشتر می سازد.

ارسلا جمال والی لوگر در نخستین روز عید قربان در میان نمازگزاران در مسجد پل علم هدف انفجار بم تعبیه شده قرار گرفت و جان باخت. پانزده نمازگزار دیگر هم در این انفجار جراحت برداشتند.

پیشتر از این، انجینیر محمد عمر، والی پیشین ولایت کندز، سه سال پیش در داخل مسجد جامع شهر تالقان کشته شد.

محمد اکرم خاکریزوال، قوماندان امنیه پیشین ولایت بلخ هم حین اشتراک در مراسم فاتحه خوانی در مسجدی در شهر کندهار در ماه جوزای سال ۱۳۸۴ آماج یک حمله انتحاری قرار گرفت و کشته شد.

گفته می شود که ظاهر شدن مقام های ارشد دولتی در مراسم و اجتماعات عامه، زمینه ساز سؤقصد به جان آنها توسط مخالفین مسلح دولت می گردد.

حفاظت جان مقام ها

برای دفع همچو تهدیدهای امنیتی، مقام های دولتی چی تدابیر اتخاذ می کنند؟

منیر فرهاد، سخنگوی والی بلخ می گوید که عطامحمد نور به دلیل تهدیدهای امنیتی در نماز عید قربان در این ولایت اشتراک نورزید. به گفتۀ او "یک سلسله گزارش های اوپراتیفی در قبال والی بلخ است و بخاطر تدابیر بیشتر امنیتی لزوم دید همین شده که والی بلخ در(روز های عید) خارج از کشور باشد."

تواب غورځنگ، سخنگوی ادارۀ ارگان های محلی می گوید که والی ها می توانند با در نظر داشت وضعیت در مورد اشتراک در گردهمایی ها تصمیم اتخاذ کنند زیرا زندگی والی ها برای حکومت از اهمیت زیادی برخوردار است.

به گفتۀ آقای غورځنگ "وقتی که خطرات متوجه والی ها می باشد، قسمیکه والی صاحبان لازم می بینند به اجرأتی بپردازند که به حیات شان خطر متوجه نشود."

اما دوری جستن والی ها و دیگر مقام های ارشد از اجتماعات مردمی تا چی حد رابطهء دولت با مردم را آسیب می رساند؟

بهای وظیفه شناسی

محمد ایوب سالنگی، معین امنیتی وزارت داخلۀ افغانستان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که مقامات حکومت افغانستان به کشور شان متعهد استند و باید در هر گونه وضعیت در اجرای وظایف شان کوتاهی نکنند.

این مقام ارشد وزارت داخله می گوید "مراسم تحلیف را وقتی که انسان (مقامات) به جا میاورند، میپذیرند که در سخت ترین و آسانترین شرایط در خدمت مردم و دولت استیم و شرایط سخت و آسان را قبول میکنیم."

منشی عبدالمجید، والی پیشین بغلان نیز می گوید که اشتراک والی ها در مراسم مردمی مانند روز های عید، بیانگر ارادۀ قوی آنها بوده و نشاندهندۀ حکومت در بین مردم اند.
آقای عبدالمجید گفت "والی نمایندۀ رئیس جمهور است و به هر قیمتی مجبور است در بین مردم ظاهر شود، به مسجد برود و هر کجای دیگر، جز این چارۀ دیگری ندارد."

تهدیدهای امنیتی دسترسی مردم به مقام ها، حتا نمایندگان در شورای ملی، را از قبل محدود کرده است. کشته شدن والی لوگر در داخل مسجد و در میان نمازگزاران به احتمال زیاد بر نگرانی های امنیتی مقام های ارشد حکومت افغانستان می افزاید، به ویژه وقتی از نزدیک و به صورت مستقیم با مردم در تعامل قرار می گیرند.

موترهای زرهی و شمار روزافزون محافظین امنیتی عمدترین اسبابی بوده اند که مقام های دولت برای مصوونیت جان خود از آنها کار گرفته اند. اجتناب از ظاهر شدن در اجتماعات عامه، شاید یک روش دیگری باشد که بر اسباب دیگر اضافه می گردد.

XS
SM
MD
LG