لینک های دسترسی

Breaking News

شعیه ها در بلوچستان 'قتل عام' میشوند


مظاهره کنندگان شعیه در ایالت بلوچستان علیه گروه های افراطی سنی و خشونت فرقه یی احتجاج می کنند.

دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی در مورد کشتار شیعیان و به ویژه اقلیت هزاره در ایالت بلوچستان، خشونت های فرقه یی در آن ایالت را "قتل عام" خوانده است.

این نهاد حقوق بشری از حکومت پاکستان خواسته است تا اقدامات لازم را بخاطر جلوگیری از کشتار بیشتر شیعیان توسط گروه های تندرو سنی در بلوچستان رویدست گیرد.

دیدبان حقوق بشر همچنین ادعا دارد که لشکر جنگوی - گروه مسئول حملات بر هزاره های پاکستان - حمایت شماری از نهاد های امنیتی و استخباراتی آن کشور را با خود دارد.

دیدبان حقوق بشر می گوید که از سال ۲۰۰۸ بدینسو به تعداد صد ها هزاره در ایالت بلوچستان بدست گروه های تندور سنی کشته شده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر از کشته شدن دست کم ۱۸۰ هزاره در اوایل سال ۲۰۱۳ در شهر کویته پاکستان به عنوان نمونه خشونت های فرقه یی در آن کشور یاد گردیده است.

لشکر جنگوی، یک گروه تندور اسلامگرای سنی مسئولیت شمار زیاد حملات مرگبار بر هزاره های پاکستان را بعهده گرفته است. دیدبان حقوق بشر ادعا دارد که نهاد های امنیتی و استخباراتی پاکستان از لشکر جنگوی حمایت می کند.

رابطۀ حکومت با لشکر جنگوی

احمد شجاع، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر می گوید "با اینکه اردوی پاکستان و مقامات سیاسی این کشور همواره دست داشتن در فعالیت ها و خشونت های لشکر جنگوی را رد می کنند، ولی لشکر جنگوی از سالها بدینسو دارای روابط و علایق نزدیک با عناصر موجود در درون ادارات امنیتی آن کشور بوده و از این روابط به نفع خویش استفاده کرده است."

احمد شجاع افزود که شمار از اعضای کلیدی لشکر جنگوی که محکوم به حبس بودند، از توقیف خانه های نظامی و ملکی پاکستان فرار نموده و حکومت پاکستان تا اکنون هیچ "دلیل قانع کننده" در مورد فرار آنان ارایه نکرده است.

شماری از فعالین هزاره پاکستان نیز ادعا دارند که لشکر جنگوی یک گروه مورد حمایت نهاد های امنیتی پاکستان است. محمد رضا وکیل، معاون حزب دیموکراتیک هزاره پاکستان می گوید که عدم پیگرد اعضای لشکر جنگوی این ادعا را به اثبات می رساند.

به گفتۀ آقای وکیل "ما صد در صد اطمینان داریم که در بین نهاد های امنیتی و استخباراتی پاکستان حلقات وجود دارد که از لشکر جنگوی پشتیبانی می کنند چون ما تا اکنون شاهد توقیف، مجازات و یا به محاکمه کشانیدن حتی یک عضو لشکر جنگوی نبودیم."

محدود سازی فعالیت اقلیت ها

محمد رضا وکیل افزود که تدابیر نیروهای امنیتی پاکستان به جای هدف قرار دادن اعضای لشکر جنگوی سبب محدود ساختن فعالیت های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی هزاره های بلوچستان شده است.

مقامات وزارت داخله پاکستان با وجود تقاضا های مکرر صدای امریکا حاضر به اظهار واکنش پیرامون گزارش دیدبان حقوق بشر نشدند.

اما کمیسیون حقوق بشر پاکستان با تایید خواست گزارش دیدبان حقوق بشر مبنی توقف کشتار شیعیان در بلوچستان می گوید که آن کمیسیون نیز همواره خواست های مشابه را از حکومت پاکستان مطرح نموده، اما حکومت پاکستان در مورد وارد عمل نشده است.

زهره یوسف، رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان در صحبت با صدای امریکا گفت هرچند ادارات امنیتی و استخباراتی پاکستان در ایالت بلوچستان فعالیت زیاد دارند، اما عدم واکنش ادارات مذکور در مورد خشونت های فرقه یی در آن ایالت سوال بر انگیز است.

گزارش دیدبان حقوق بشر به نقل از براد آدمز، مسئول بخش آسیایی آن سازمان نگاشته است که مقامات پاکستانی به هزاره ها گفته اند که محرومیت آنان از حقوق قانونی در حقیقت بهای زنده ماندن شان است.

از جانب دیگر احمد شجاع، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر می گوید که خشونت های فرقه یی در بلوچستان سبب محدود شدن عبور و مرور حدود نیم میلیون هزاره های مقیم شهر کویته گردیده و آنان را واداشته تا در ترس و هراس زندگی کنند.

برد آدمز، مسئول آسیایی دیدبان حقوق بشر "بی تفاوتی" در مورد "قتل عام" هزاره ها را خیانت دولت پاکستان در برابر شهروندان آن کشور خوانده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش اش از حکومت پاکستان خواسته است تا اعضای لشکر جنگوی را خلع سلاح کرده و آنعده اعضای آنرا که در خشونت های فرقه یی دست دارند، محاکمه و مجازات کند.

XS
SM
MD
LG