لینک های دسترسی

Breaking News

عفو بین الملل: نقض حقوق بشر در افغانستان افزایش یافته


حوریه مصدق، آمر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل می گوید حمله بر کارمندان موسسات غیردولتی و امدادرسان درسراسر افغانستان 20 درصد افزایش داشته است و کشتار افراد غیرنظامی هم با افزایش همراه بوده است.

خانم مصدق با ذکر گزارش ملل متحد می گوید بیشتر تلفات غیرنظامی از اثر حملات طالبان بوده است. او نگرانی عمده عفو بین المللی را عدم محاکمه ناقضین حقوق بشر در افغانستان می داند.

او گفت: "یکی از مشکلات عمده این است که وقتی متخلفین دست به خشونت می زنند آنها معمولا مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرند وبه راحتی به زندگی خود ادامه می دهند واین باعث می شود که آمار خشونت وهمچنان فرهنگ معافیت درافغانستان ادامه یابد."

این مقام سازمان عفو بین الملل می گوید که اعمال شکنجه و رویۀ نادرست منسوبین ادارات استخباراتی افغانستان و همچنان توقیف های خود سرانه همچنان ادامه دارد. به گفته حوریه مصدق نگرانی شدید دیگر سازمان عفو بین الملل، انتقال زندانیان از زندان بگرام به زندان های تحت اداره حکومت افغانستان است.

حوریه مصدق گفت: "اول، دولت افغانستان ومتحدین بین المللی آن از ساختن اربکی وملیشه در داخل افغانستان جدا خودداری بکند یک نیروی واحد پولیس که بتواند با تمام موازین بین المللی و حقوق بشری وقوانین افغانستان مطابعت بکند وبتواند حقوق شهروندان افغانستان را مورد تحفظ قرار بدهد تلاش باید صورت گیرد."

گزارش سازمان عفو بین الملل حاکی است که زنان و دختران هنوز هم از حق دسترسی به تعلیم و خدمات صحی، محروم مانده اند.

XS
SM
MD
LG