لینک های دسترسی

Breaking News

کمپیوتر های دارای حواس پنجگانه؟


آی بی ام سالانه پنج نو آوری را معرفی می کند که امکان پیشرفت در آنها بیشتر باشد.
شرکت کمپیوتر سازی "آی بی ام" هر سال با بررسی فناوری های در حال رشد، پنج نو آوری در صنعت فناوری را شناسایی میکند که به باور این شرکت، در پنج سال آینده توانایی ایجاد تغییر را در جهان دارا خواهد بود.

این فهرست سالانۀ شرکت "آی بی ام" که بنام "پنج در پنج" یاد می شود، در گذشته بیشتر روی نو آوری ها در بخش تیلیفون های همراه، تصویر برداری سه بعدی یا 3D، سیستم حمل و نقل و فناوری استفاده از انرژی متمرکز بوده است. اما امسال شرکت "آی بی ام" در نظر دارد تا روی آن وسایل هوشمند تمرکز کند که حواس پنجگانه ما را تمثیل خواهند کرد.

لمس مجازی آشیا و اجناس

تصور کنید که از طریق انترنت خریداری میکنید و با لمس نمودن پرده کمپیوتر و یا تیلیفون همراه تان، جنسیت تکه را لمس میکنید. برنی مایرسن، معاون شرکت آی بی ام می گوید که در پنج سال آینده امکان دسترسی به این فناوری امکان پذیر است.

کمپیوتر ها، منجمله تیلیفون های همراه، بزودی قادر به شنیدن آواز اطراف خود خواهند بود و صدا های را که ما زیادتر مواظب آن میباشیم، ما را متوجه آن میکند. به گونۀ مثال، یک سیستم پیشرفتۀ شناخت صدا، خواهد توانست به والدین یک کودک بگوید که دلیل گریه طفل شان چه میباشد.

برنی مایرسن معاون شرکت آی بی ام می گوید که با پیشرفت سیستم پیچده کمپیوتر ها، روزی ممکن خواهد بود که کمپوتر برایتان بگوید که دلیل گریۀ کودک تان گرسنگی است و یا مریضی – امری که امروز امکان پذیر نیست.

شناخت و تحلیل رنگ ها

کمپوتر های شخصی بزودی توانایی شناخت تصایر و معلومات تصویری را دارا خواهند بود و کمره های نصب شده درین کمپوتر ها قابلیت تحلیل رنگها و درک مفهوم نوعیت تصایر را نیز خواهند داشت.

ماشین های هوشمند با توانایی حس بویایی نیز مجهز خواهند بود. در صورتیکه به روی کمپوتر و یا تیلیفون همراه تان عطسه بزنید، آخذه های کوچک که بروی آن نصب میباشد، قادر خواهد بود تا هزاران مالیکول طرق تنفسی تانرا تحلیل و تجزیه نماید.

آقای برنی می گوید "کمپیوتر می تواند برایتان هشدار دهد و بگوید که هنوز کاملاً مریض نشده اید، اما شما دچار یک عفونت می باشید و باید هرچه زودتر به داکتر مراجعه کنید."

دانشمندان در شرکت آی بی ام همچنان مصروف کار روی ایجاد یک ماشین دارای حس ذایقه می باشند. آشپزان ازین ماشین ها می توانند برای پخت و پز استفاده نمایند. این ماشین توانایی تجزیه مواد ترکیبی غذا را به سطح مالیکول ها خواهد داشت و قادر خواهد بود از مواد ترکیبی، غذا های لذیذ و خوشبو را تهیه نماید.

آشپز کمپیوتری ضامن صحت شما

به گفتۀ معاون شرکت آی بی ام این ماشین ها با در نظر داشت مصرف کالوری مورد ضرورت تان، غذا های دلخواه تانرا با طعم های مورد علاقه تان تهیه خواهد کرد.

از سوی دیگر مارک مالوف، یکتن از استادان علوم کمپوتر در پوهنتون جورج تاون می گوید که یکی از مشخصات بسیار جالب در مورد فهرست آی بی ام اینست که ماشین های این فهرست با همه توانایی های نیرومند و پیچیده خود کوچک تر از پیش ساخته میشوند. مارک می گوید "به نظرم یکی از عجایب این فهرست اینست که این ماشین ها با وجود اجرای وظایف بسیار پیچده، به گونۀ مثال – شنیدن و دیدن – آنقدر کوچک ساخته می شوند که حتا در تیلیفون های همراه نصب می گردند."

مارک می گوید که پیشرفت در عرصه نوآوری و فناوری کمپوتر در پنج سال آیندۀ به پیمانۀ خواهد بود که بسیاری از کار های که فعلاً تنها در حد تخیل ماست به بخش از زندگی روزمرۀ ما تبدیل خواهند شد.
XS
SM
MD
LG