لینک های دسترسی

Breaking News

صلیب سرخ: وضع افغانستان بحرانی تر خواهد شد


صلیب سرخ: وضع افغانستان بحرانی تر خواهد شد
صلیب سرخ: وضع افغانستان بحرانی تر خواهد شد

یک ارگان عمدۀ کمک رسان در افغانستان گزارش میدهد که منازعات جاری در آن کشور در طول سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ اعلام نمود، آزمون های فرا راه مردم افغانستان، تلفات غیر نظامیان، بیجا شده گان داخلی و دسترسی ناکافی به خدمات صحی در آن کشور میباشد.

در اعلامیۀ مطبوعاتی صلیب سرخ از رئیس این سازمان نقل قول شده که وضعیت آینده در افغانستان را بحرانی تر پیش بینی نموده است.

ریتو ستاکر، رئیس صلیب سرخ در افغانستان میگوید نیرو های بین المللی و شورشیان باید حملات را طوری انجام دهند که غیر نظامیان قربانی آن نگردند.

در قسمت تخطی های حقوق بشری در افغانستان نیز ادارۀ صلیب سرخ ابراز نگرانی کرده است.

در خشونت های جاری در افغانستان، افراد نظامی، کارمندان امداد رسان و سایر اشخاص و گروه های که اصلاً در جنگ دخیل نیستند، قربانی میدهند.

XS
SM
MD
LG