لینک های دسترسی

Breaking News

نورستانی: تقویم انتخابات پارلمانی روز دوشنبه اعلام می‌شود


ولسی جرگه امروز رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را برای ارائه معلومات در مورد برگزاری انتخابات به این مجلس فراخوانده بود
ولسی جرگه امروز رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را برای ارائه معلومات در مورد برگزاری انتخابات به این مجلس فراخوانده بود

ولسی جرگه افغانستان امروز احمدیوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را برای ارائه معلومات در مورد برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی به این مجلس فراخوانده بود.

آقای نورستانی به اعضای ولسی جرگه گفت که پلان برگزرای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی تکمیل شده که بر اساس آن انتخابات برگزار خواهد شد.

اقای نورستانی گفت " ما منحیث نهاد مسول تاریخ انتخابات را روز دوشنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۴که مطابق۱۸ جنوری ۲۰۱۶ میباشد اعلام مینمایم، ما در تقویم انتخاباتی خویش برگزاری انتخابات را به تطبیق اصلاحات انتخاباتی در نظر گرفتیم ".

به گفتۀ نورستانی استفاده از مکاتب به عنوان مراکز رأی‌دهی، توزیع کارت‌های جدید رأی‌دهی، ترتیب فهرست تازه‌ای از رأی‌دهندگان در پلان جدید این کمیسیون جا داده شده است.

وی گفت: "به اساس پلان، مراکز راى دهى مشخص شده است و اين پلان به ارگان‌هاى امنيتى سپرده می‌شود تا در مورد تامين امنيت انتخابات اقدام نمايند."

آقای نورستانی گفت که بودجۀ انتخابات مشخص شده است.

پیش از این کمیسیون انتخابات گفته بود که بر اساس برآورد این اداره، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی بالاتر از ۶۰ میلیون دالر هزینه نیاز دارد.

از سوی دیگر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که سه طرح این کمیسیون مبنی بر برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی امسال و پارسال از سوی حکومت رد شد.

به باور آقای نورستانی حکومت در ایجاد کمیتۀ گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی بالاتر از قانون عمل کرده است.

در حال حاضر اعضای ولسی‌ جرگه به دلیل بحرانی شدن انتخابات ریاست جمهوری، با آنکه مدت زمان کاری شان تکمیل گردیده است؛ اما بر اساس فرمان رئیس جمهور به کارشان ادامه داده اند.

قانون اساسی در مادۀ ۸۲ گفته است که دورۀ کاری ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم پایان می‌یابد.

رئیس جمهور افغانستان کار اعضای ولسی جرگه دوره ۱۶ را تا برگزاری انتخابات تمدید کرده است.

XS
SM
MD
LG