لینک های دسترسی

Breaking News

کمیسیون انتخابات: کار انتقال اطلاعات به سیستم مرکزی پایان یافت


کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که تمامی اطلاعات بایومتریکی دستگاه‌های موجود به بانک معلوماتی این کمیسیون منتقل شده است.

رحیمه ظریفی، یکی از کمیشنران این کمیسیون روز چهارشنبه ۲۳ اکتوبر (اول عقرب) به خبرنگاران گفت که پروسه منول (کاغذی)، بحث روی مرکز معلوماتی دیجیتالی و انتقال معلومات تمام دستگاه‌های بایومتریک به بانک معلوماتی این کمیسیون خاتمه یافته است.

خانم ظریفی افزود: "ارقام اطلاعات بایومتریکی به یک میلیون و ۹۳۲ هزار و ۶۷۳ می‌رسد که این نهایی است."

اما این کمیشنر کمیسیون انتخابات افزود که بحث تخنیکی روی دستگاه‌های بایومتریکی و کارت‌های حافظۀ این دستگاه‌ها که مفقود شده، جریان دارد تا مشخص شود که قبل از گم‌شدن این دستگاه‌ها و کارت‌ها اطلاعات آنها به بانک مرکزی معلومات این کمیسیون منتقل شده است یا خیر؟

خانم ظریفی گفت: "این یک بحث تخنیکی است و به یک فیصله نیاز دارد. کمیسیون تصمیم می‌گیرد که چطور از آرای بایومتریکی مردم افغانستان محافظت کند."

همچنان رهبری کمیسیون مستقل انتخابات گفته که بزودی تاریخ اعلام نتایج ابتدایی انتخابات مشخص خواهد شد.

قرار بود این نتایج روز شنبۀ گذشته اعلام شود، اما کمیسیون آن را برای تاریخ نامعلومی به تعویق انداخت.

به گفتۀ خانم ظریفی، مقایسه مراکز معلوماتی منول و دیجیتالی آرا، تصفیه آرا در بانک معلوماتی این کمیسیون توسط شرکت آلمانی درملوگ و بازشماری آرای ولایات از کارهایی است که انجام خواهند شد.

XS
SM
MD
LG