لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش استفاده از روبات به جای نیروی کار انسانی در ایالات متحده امریکا


استفاده از روبات ها در محل کار به جای نیروی انسانی در ایالات متحده امریکا از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۷ دوبرابر شده است.

این روبات ها در بخش تولیدات در کارخانه ها استخدام می شود. هرچند استفاده از این روبات ها تاثیر زیادی بر میزان اشتغال مردم در کل ایالات متحده نداشته ، اما تمایل صاحبان کار به استفاده از روبات به جای نیروی انسانی در ایالت های غربی، بیشتر از مناطق دیگر، کارگران را با خطر بیکاری و از دست دادن شغل شان روبرو کرده است.

مالکان کار در ایالت‌های صنعتی از قبیل مشیگان، اوهایو، ایندیانا، ایلینوی و ویسکانسن بیشتر از هر ولایت دیگری به استقاده از روبات به جای نیروی انسانی تمرکز دارد.

روبات های صنعتی بیشتر در کارهایی تکراریاز قبیل بسته بندی، رنگ کردن،ولدنگ کاری استفاده می شود.

کارگرانی که با حضور روبات ها بیشترین صدمه را می بییند، کارگران جوان و کم سواد استند.

XS
SM
MD
LG