لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی به تجار هندی: در افغانستان سرمایه گذاری کنید


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر چهار روزۀ خود به هند خواستار افزایش سرمایه گذاری و حمایت نظامی هند به کشورش شد.

اما شماری از تحلیلگران هندی می گویند که نگرانی امنیتی و هراس از پسگرد به سوی پاکستان، مانع فراهم آوری تجهیزات عمدۀ جنگی از سوی هند به افغانستان می شود.

رئیس جمهور افغانستان برای سیزدهمین بار در دوران تصدی ریاست جمهوری، پنجمین بار در سه سال گذشته و سومین بار در سال روان به هند سفر می کند که به گفتۀ وزیر خارجۀ هند تکرر این سفر ها تقویت روابط دو کشور را برجسته می سازد.

رئیس جمهور افغانستان در تلاشی برای دریافت تجهیزات نظامی و جلب پشتیبانی دوامدار هند برای افغانستان به دهلی نو سفر کرد. تقاضای گرفتن جنگ افزار از هند در حالی صورت می گیرد که قرار است بخش زیاد نیرو های خارجی تا پایان سال ۲۰۱۴ افغانستان را ترک گویند.

هند در سالیان اخیر بیشتر از دو میلیارد دالر را در بخش های بازسازی افغانستان و فراهم آوری آموزش نظامی به نیرو های افغان مساعدت کرده است.

ابهیجیت ایار میترا، تحلیلگر در بنیاد پژوهشی دیدبان مستقر در دهلی نو می گوید که اگر هراس از پسگرد به سوی پاکستان نباشد، هند می تواند به شمول فراهم آوری مساعدت های نظامی، همکاری بیشتری با افغانستان داشته باشد.

پافشاری بیش از حد

به گفتۀ این تحلیلگر هندی با اشاره به پافشاری بیش از حد رئیس جمهور کرزی می گوید "مهمانی بار بار نزدت می آید و برایت اهمیت زیاد قایل می شود و تو برایش تنها سه هیلیکوپتر داده و او را در خصوص امضای توافقنامۀ امنیتی دو جانبه با امریکا پشتیبانی روانی می کنی."

سید اکبر الدین، سخنگوی وزارت خارجۀ هند گفت که رهبران دو کشور در مورد توافقنامۀ امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن و سرپیچی آقای کرزی از امضای آن نیز بحث کردند.

به گفتۀ سخنگوی وزارت خارجۀ هند، سرنوشت هند و افغانستان با یکدیگر بافت خورده است و "رویکرد ما نسبت به افغانستان همواره طوری بوده است که تجویزی، مداخلت آمیز و داورانه نباشد."

رئیس جمهور افغانستان هنگام سخنرانی در شهر غربی پونه به رهبران تجاری هند اطمینان داد که ایالات متحده شرایط افغانستان را برآورده خواهد ساخت و توافقنامۀ امنیتی امضا خواهد شد. او همچنان از سود سرمایه گذاری در افغانستان اطمینان داد.

آقای میترا می گوید که رهبر افغانستان بلاخره توافقنامۀ امنیتی را امضا خواهد کرد، اما در هر صورت هند باید موقق بیشتر کنشگرایانه در منطقه داشته باشد، نه اینکه قراردادی دست دوم برای مفاد ایالات متحده باشد.

در حالیکه افغانستان به سوی انتقال کامل مسوولیت ها گام بر می دارد، روشن است که امنیت نگرانی عمده برای هر سه کشور – افغانستان، پاکستان و هند – است.

صدر اعظم هند در جریان دیدار با رئیس جمهور افغانستان بر امنیت تاکید کرد و از واکنش سریع نیرو های امنیتی افغان برای مهار کردن حملۀ انتحاری ماه اگست بر قنسولگری هند در شهر جلال آباد ستایش کرد.
XS
SM
MD
LG