لینک های دسترسی

هندوستان به سربازان افغان اسلحه نمی دهد


سلمان خورشید٫ وزیر خارجۀ هندوستان٫ گفته است که قرار نیست کشورش اسلحه مهلک را به نیرو های امنیتی افغان فراهم کند. آقای خورشیددر مصاحبه با یک روزنامۀ هندی گفته است که هندوستان نه مایل است و نه هم در موقفی قرار دارد که به قوای نظامی افغانستان اسلحۀ مهلک را فراهم آوری کند.

حکومت افغانستان با این پرسش روبرور است که با وصف حضور گستردۀ شرکای بین المللی از کشور های دور و نزدیک، به چه دلیل از هندوستان تقاضای فراهم آوری اسلحه را می کند.

سید نجیب محمود، استاد فاکولتۀ حقوق و علوم سیاسی می گوید از آنجاییکه اسلحه امریکایی بهای گزاف دارد و افغان ها با کاربرد آن آشنایی کافی ندارند، لذا گرایش حکومت افغانستان به سمت سلاح های روسی و هندی –که آنهم از تکنالوژی نظامی روسیه متاثر است- بیشتر می باشد.

عبدالواحد طاقت، کارشناس مسایل نظامی با اشاره به مصاحبۀ حامدکرزی، رئیس جمهور افغانستان با یک تلویزیون پاکستانی بار ملامت امتناع دهلی جدید را از فراهم آوری اسلحه به سربازان افغان، به دوش حکومت آقای کرزی می اندازد.

آقای کرزی گفته بود در صورت مقابله میان پاکستان و هندوستان، کابل از اسلام آباد جانبداری خواهد کرد.

پیمان اشتباهی

آقای طاقت به این باور است که از اساس، امضای پیمان ستراتیژیک میان کابل و دهلی جدید کار درستی نبود. او می گوید که آقای کرزی به هدف کمرنگ جلوه دادن نقش پاکستان در افغانستان، این سند را با هندوستان امضا کرد.

با توجه به پیشینۀ روابط میان حکومت پاکستان تحت رهبری نواز شریف با هندوستان و تلاش ها به منظور بهبود مناسبات سیاسی میان این دو رقیب دیرینه، گمان برده می شود که موجودیت حکومت جدید ملکی در پاکستان نیز بالای تصمیم گیری هند در فراهم آوری اسلحه به افغانستان تاثیر گزار بوده باشد.

نجیب محمود می گوید که هند خواهان راه های نزدیک و امن برای انتقال مواد تجارتی خود به افغانستان است. او می گوید که هندوستان در تلاش به قرار گرفتن در محور اقتصادی منطقه است تا از ورای روابط جدید تجارتی و اقتصادی به کشمکش های نظامی نقطۀ پایان بگذارد.

در حالی که هندوستان تقاضای نظامی افغانستان را رد می کند، ایالات متحده گفته است که قوای نظامی آن کشور مقادیر زیاد تجهیزات خود را که ارزش آن به هفت میلیارد دالر می رسد، در افغانستان تخریب می کند.

فرماندهان نظامی ایالات متحده گفته اند که نیرو های افغان توانایی کاربرد این تجهیزات را ندارند و از سوی دیگر بهای انتقال آن به ایالات متحده گزاف تر از اصل قیمت این تجهیزات می باشد.
XS
SM
MD
LG