لینک های دسترسی

Breaking News

ادامۀ تظاهرات ضد فساد اداری در هند


ادامۀ تظاهرات ضد فساد اداری در هند

در حالیکه تظاهرات ضد فساد اداری در سراسر هند جریان دارد، من موهن سنگ صدراعظم آن کشور می گوید آمادۀ بحث روی لایحۀ پیشنهادی ضد فساد اداری میباشد.

آقای سنگ به روز دوشنبه دوباره اصرار ورزید که نگرانی ها در مورد لایحۀ ضد فساد اداری باید به پارلمان ارجاع شود. اعتصاب غذایی انا هزاری در این مورد نیز به هفتمین روز رسیده است. آقای سنگ گفت محو فساد اداری پیچده میباشد.

داکتران میگویند این فعال اجتماعی، که ۷۴ سال دارد، پنج کیلو وزن باخته است اما صحت وی خوب می باشد.

هزاران نفر در مرکز دهلی جدید جمع شده اند تا از هزاری حمایت نمایند. اعتصاب غذایی او خشم میلیون ها تن را در هند برانگیخته است.

این فعال هندی روز سه شنبه اعتصاب غذایی خویش را با تقاضا از حکومت، به تصویب لایحه شدیدتر ضد فساد، شروع کرد. مطابق آن لایحه، صدراعظم، مامورین عدلی و سطح پایین هندی بیشتر مسؤول خواهند بود.

XS
SM
MD
LG