لینک های دسترسی

Breaking News

درخواست صدراعظم هند به ختم اعتصاب غذایی هزاری


درخواست صدراعظم هند به ختم اعتصاب غذایی هزاری

من موهن سنگ صدراعظم هند از انه هزاری فعال اجتماعی خواسته است تا اعتصاب غذایی خود را که به خاطر تصویب قوانین مقید تر ضد فساد اداری آغاز کرده بود ، ختم نماید.

آقای سنگ این درخواست را طی نامۀ نموده که روز سه شنبه به نشر رسید. مأمورین حکومتی در نظر دارند جلسۀ عمومی را به خاطر حل این بن بست برگزار نمایند.

اعتصاب غذایی هزاری اکنون وارد هشتمین روز شده است. داکتران میگویند این فعال اجتماعی تا اکنون شش کیلو وزن باخته است.

هزاری روز سه شنبه به حامیان خود گفت که آب می نوشد و با نظارت فوق العادۀ طبی، دارای صحبت کامل میباشد.

XS
SM
MD
LG