لینک های دسترسی

درخواست صدراعظم هند به ختم اعتصاب غذایی هزاری


درخواست صدراعظم هند به ختم اعتصاب غذایی هزاری

من موهن سنگ صدراعظم هند از انه هزاری فعال اجتماعی خواسته است تا اعتصاب غذایی خود را که به خاطر تصویب قوانین مقید تر ضد فساد اداری آغاز کرده بود ، ختم نماید.

آقای سنگ این درخواست را طی نامۀ نموده که روز سه شنبه به نشر رسید. مأمورین حکومتی در نظر دارند جلسۀ عمومی را به خاطر حل این بن بست برگزار نمایند.

اعتصاب غذایی هزاری اکنون وارد هشتمین روز شده است. داکتران میگویند این فعال اجتماعی تا اکنون شش کیلو وزن باخته است.

هزاری روز سه شنبه به حامیان خود گفت که آب می نوشد و با نظارت فوق العادۀ طبی، دارای صحبت کامل میباشد.

XS
SM
MD
LG