لینک های دسترسی

Breaking News

تأثیرات تشنج بین هند و پاکستان بر صنعت فلم بالیوود


تبلیغات در یکی از سینما های هند

فلم هندی "ای دل هی مشکل" که در آن یک ممثل پاکستانی نقش بازی کرده است نقطۀ عطف در حالی شده که تشنج بین هند و پاکستان اوج گرفته است.

یک گروه تندرو هندی تهدید کرده بود در صورتی که ممثلین پاکستان در فلم نقش بازی کنند، نمایش چنین فلم را مختل خواهند کرد. این اقدام سبب شد تا فلم سازان بالیوود تعهد کنند که هرگاه بالیوود به میدان جنگ بین دو کشور مبدل گردد، از هنرپیشه گان پاکستانی استفاده نخواهند کرد.

پاکستان هفتۀ گذشته نمایش یک فلم و سریال تلویزیونی هند را که در پاکستان تماشاگران بسیار دارد، ممنوع ساخت.

بن بست فرهنگی بین دو همسایه رقیب در آسیا، روابط پر تنش میان دو کشور را بعد از آن تیره تر ساخت که یک گروۀ جنگجو، بیست فرد نظامی را در یک کمپ نظامی واقع در کشمیر تحت تسلط هند بقتل رسانید.

تمرکز بحث بر یک فلم تازۀ هندی

جنجال در مورد اینکه آیا هنرپیشه گان خارجی باید در صنعت پر رونق فلم بالیوود جایی بیابند، فشار ها بر کران جوهر، دایرکتر فلم "ای دل هی مشکل" یا "ای قلب من، خیلی مشکل" متمرکز است . این فلم جمعۀ گذشته به نمایش آغاز کرد که در آن فواد خان یک اکتور پاکستای نقشی را ایفا کرده است.

نمایش این فلم بعد آن آغاز شد که حزب سیاسی راست گرای " مها راشتر سینا" به آن اجازه نمایش داد. این حزب تهدید کرده بود که نمایش این فلم را اخلال نموده بر سالون های سینما حمله نماید. قبل از آن نمایش این فلم توسط یک شرکت فلمسازی بالیوود ممنوع اعلام شده بود. مکیش بت، رئیس اتحادیۀ پرودیوسران شرکت فلم و تلویزیون "گلد هند" گفت " ما در آینده بخاطر منافع ملی و احساسات مردم و نظامیان و تمام کشور، با هیچ هنرمند پاکستانی کار نخواهیم کرد".

با وجودیکه حکومت هند قبل از آن امنیت سینما ها را تضمین کرده بود، نگرانی دایرکتران و پرودیوسران در مورد تهدیدات حزب سیاسی (ام ان اس) هنوز برطرف نشده است.

تقاضای دایرکتر برای نمایش فلم

کرن جوهر دایرکتر فلم در یک پیام ویدیویی گغت وی این فلم را قبل از خرابی رواط بین دوکشور ساخته است. وی گفت " من میخواهم شما درک نمایید که بیشتر از ۳۰۰ هندی برای ساختن این فلم خون، عرق و اشک هایشان را فدا کرده اند".

این تقاضا بسرعت در بین مردم انعکاس نمود و این سوال را مطرح ساخت که آیا بالیوود به تکتیک های تند روان تسلیم شود؟ برکه دت، گردانندۀ تلویزیون در تویتر خود نوشت که برای وی شرم آور است که جامعه جوهر را مجبور ساخته است تا وطن پرستی اش به اثبات برساند.

هنرپیشه گان و آهنگ سازان پاکستانی که هند را بعد از تیرگی روابط بین دو کشور ترک گفته اند بعد از استقبال بی سابقه مردم از سریال های تلویزیونی شهرت فراوان کسب نمودند. اکثر ستاره های پاکستانی مثل فواد خان تماشاچیان خاص خودش را داشت.

یک گروه تند رو راستگرا بعد از آن موافقه کرد نمایش فلم "ای دل کی مشکل" را اخلال ننماید که صنعت فلمسازی بالیوود تعهد نمود ازین ببعد هنرمندان از پاکستانی استفاده ننماید.

نفوذ ملی گرایی

در روز های بعد از تشدید تشنج سیاسی که به بالیوود راه یافت بعضی از فلمسازان مشهور هند به دفاع از هنرمندان برخاستند. سلمان خان هنر مند مشهور گفت " هنرمندان دهشت افگن نیستند". این بکلی دو موضوع متفاوت است.

اما چنین اعتراضات باخواست های ملی گرایانه خفه گردید که بالیوود باید هنرمندان پاکستانی را استفاده ننماید. اکثر کسانیکه این تقاضا را نموده اند میکویند آنها ازین بابت مأیوس اند که هنرمندان پاکستانی خمله بر کمپ نظامی هند را تقبیح نکردند.

سرایت بحث در ورزش

بحث های جنجال برانگیر به ورزش هم سرایت نموده است. پاکستان از شرکت در مسابقات جام جهانی پهلوانی به میزبانی هند، ممنوع گردید.

در بحث های داغ تلویزیونی در هفته های اخیر این سوال مطرح گردیده است که آیا هنر و ورزش در اوج تشنج های سیاسی بازی تا چه حد صادقانه است. عکس العمل تند روان شامل در حکومت در برابر حمله، به استقبال گرم مردم خشمگین روبرو شد که خواستار گرفتن انتقام در برابر حملات دهشت افگنی گردیدند.

اما شما زیادی از مردم هند از هدف قرار دادن این صنعت تفریحی ناخوش اند.

حکومت هند گفته است که پلان توقف ارتباطات مردم را ندارد که در دهه اخیر افزایش یافته است. این امربحیث وسیله یی برای کاهش تشنج بین دوکشور تلقی شده است که سؤ ظن بین طرفین را تقلیل داده است

اما در عین زمان این نگرانی را بار آورده که افزایش تشنج، تماس مردمان دو کشور را در ساحات هنر و ورزش را صدمه خواهد زد.

لالیت من سینگ یک دیپلومات ارشد به این نظر است که این عقب گرد موقتی است. وی گفت "تمرکز روی هنرمندان پاکستانی مأیوس کننده است. احزاب سیاسی آنرا به سود خود استافده نموده اند، اما حکومت هند بسیار واضح ساخته است که حملات انتقام گیرانه عیله حکومت پاکستان و دهشت افگنان بوده نه مردم و اردوی آن کشور.

XS
SM
MD
LG