لینک های دسترسی

گرمای شدید در هند ۷۵۰ نفر را کشت


گرمای امسال در هند در یک دهۀ گذشته بی پیشینه بوده است

بیش از ۷۵۰ نفر طی پنج هفتۀ گذشته در اثر گرمای شدید در هند هلاک شدند. در این حال پیشگویی اوضاع جوی از گرم شدن بیشتر هوا در روزهای آینده خبر می دهد.

بیشترین تلفات در ایالت جنوبی اندرا پردیش و تیلانگانا رخ داده است، جاییکه به گفتۀ ادارۀ هواشناسی تا پایان ماه روان درجۀ حرارت بلندتر از ۴۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.

جاده های شهرهای جنوب هند که در اوقات دیگر مزدحم می بود خالی از عابران بوده و بیماران جل زدگی و آفتاب زدگی اکثر بیماران شفاخانه ها را تشکیل می دهد.

در برخی جاها در جریان هفتۀ گذشته درجۀ حرارت بین ۴۵ تا ۴۸ درجه سانتیگراد بود. از اینرو مقامها از مردم خواسته اند تا در طول روز مقدار کافی آب بنوشند و در ساعت های گرم روز در منازل شان باقی بمانند.

همچنان وزش بادهای داغ و خشک در اکثر بخش های شماری و مرکزی هند سبب پژمرده شدن گیاهان شده و سبب شده است که مردم از خانه های شان بیرون نیایند.

گرمای شدید امسال کم از کم در یک دهۀ گذشته در جنوب هند پیشینه نداشته است.

XS
SM
MD
LG