لینک های دسترسی

Breaking News

هند بر توسعۀ روابط تجارتی با افغانستان تاکید دارد


ارزش داد و ستد تجارتی میان افغانستان و هند در هر سال، صدها میلیون دالر محسوب می شود
ارزش داد و ستد تجارتی میان افغانستان و هند در هر سال، صدها میلیون دالر محسوب می شود

هند چهارمین شریک تجارتی افغانستان، با وجود مسدود بودن راه ترانزیت از سوی پاکستان، خواستار ادامه روابط نزدیک تجارتی با افغانستان است.

هند در تلاش روابط و سرمایه گذاری در افغانستان از عمده ترین کشورهای تورید کنندۀ مواد خوراکه و تجارتی به افغانستان بوده و در روی دست گرفتن پروژه های انکشافی در افغانستان نیز، نقش ارزنده ای ایفأ می کند.

به دست گرفتن پروژه معدن آهن حاجیگک به ارزش ملیاردها دالر از سوی هند در پیشرفت افغانستان یک گام مثبت محسوب می شود.

هند یکی بزرگترین مساعدت کنندگان بازسازی افغانستان است، که بیش از دو میلیارد دالر را در پروژه های درازمدت زیربنایی به افغانستان کمک کرده است.

این کشور، در زمینۀ تمدید جریان برق از شمال افغانستان به کابل، ساختمان تعمیر پارلمان، بند برق، بازسازی شفاخانه اندراگاندی در کابل، و اعطای هزاران بورس تحصیلی به افغانستان کمک نموده است.

مقام ها در اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند که هندوستان یکی از کشور های سرمایه گذار در افغانستان است؛ اما هنوز هم به دلیل مخالفت های پاکستان، دسترسی آزاد به تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان ندارد.

به گفته این مقام ها اتاق تجارت و صنایع افغانستان، هندوستان از جمله کشورهای است که سرمایه گذاری های اثر گذار در افغانستان داشته و طی یک دهه پسین بیش از سه صد ملیون دالر در افغانستان سرمایه گذاری کرده است.

استخراج معدن حاجیگک و ساخت و احیای بند سلما از بزرگترین برنامه های هندوستان در افغانستان شمرده میشود، اما اتاق تجارت و صنایع می گوید که کار این دو پروژه بنا بر مشکلی که متوجه آن است، به کندی پیش میرود.

هندوستان و افغانستان درامور صادارات نیز همکاری های خوبی داشته اند، افغانستان بیشتر از چهل در صد تولیدات اش را به هندوستان صادر می کند و هیچگونه مالیه ای از صادرت نمی پردازد.

عمارت جدید پارلمان که به ارزش بیش از یک صد ملیون دالر اعمار میشود، هم اکنون رهبری ساختن این پروژه را هندوستان بر عهده دارد.

XS
SM
MD
LG