لینک های دسترسی

Breaking News

احتجاج د رکشمیرتحت ادارۀ هند


احتجاج د رکشمیرتحت ادارۀ هند

به روز شنبه به هزاران باشندۀ خشمگین قریه ها، در احتجاج به کشته شدن یک جوان به وسیله اردو ،جاده ها را درکشمیر تحت ادارۀ هند مسدود نمودند.

احتجاج کننده گان می گویند ( منصور احمد مگری) 21 ساله، در شب جمعه، در حالیکه در توقیف نظامیان در منطقه چوگال قرار داشت، به هلاکت رسیده است.

این منطقه در 90 کیلومتری شمال سرینگر موقعییت دارد.

یک سخنگوی اردو این اتهام را رد نموده و گفته است ( مگری ) زمانی موردهدف گلوله قرار گرفت که بدون اعتنا به امر توقف به یک کمینگاه عساکر داخل گردید.

XS
SM
MD
LG