لینک های دسترسی

Breaking News

تعویق حکم مرگ یکی از حمله کنندگان ممبای هند


تعویق حکم مرگ یکی از حمله کنندگان ممبای هند

محکمۀ عالی هند به گونۀ موقت حکم مرگ یگانه حمله کننده یی را به تقویق انداخت که از حملات سال ۲۰۰۸ ممبای زنده مانده است.

آن محکمه به روز دوشنبه مجازات محمد اجمل قصاب را الی استعماعیۀ بعدی به تقویق انداخت.

قصاب یکی از ۱۰ حمله کنندۀ بود که بر یک هوتل عصری، مرکزی یهودی و یک ایستگاه قطار شهر ممبای حمله کرده و ۱۶۶ تن را هلاک ساختند.

این در حالی است که اتحادیۀ اروپائی وشورای اروپا به روز دوشنبه ۱۰ اکتوبر یعنی روز جهانی مخالفت با جزای مرگ، مخالفت خویش را با آن بیان داشتند.

XS
SM
MD
LG