لینک های دسترسی

تعویق حکم مرگ یکی از حمله کنندگان ممبای هند


تعویق حکم مرگ یکی از حمله کنندگان ممبای هند

محکمۀ عالی هند به گونۀ موقت حکم مرگ یگانه حمله کننده یی را به تقویق انداخت که از حملات سال ۲۰۰۸ ممبای زنده مانده است.

آن محکمه به روز دوشنبه مجازات محمد اجمل قصاب را الی استعماعیۀ بعدی به تقویق انداخت.

قصاب یکی از ۱۰ حمله کنندۀ بود که بر یک هوتل عصری، مرکزی یهودی و یک ایستگاه قطار شهر ممبای حمله کرده و ۱۶۶ تن را هلاک ساختند.

این در حالی است که اتحادیۀ اروپائی وشورای اروپا به روز دوشنبه ۱۰ اکتوبر یعنی روز جهانی مخالفت با جزای مرگ، مخالفت خویش را با آن بیان داشتند.

XS
SM
MD
LG