لینک های دسترسی

Breaking News

هند ایفای نقش بیشتر امریکا بین دهلی جدید و اسلام آباد را رد کرد


مناقشه طولانی مدت هند و پاکستان غالبا نگرانی بین المللی و جنگ بین این دو کشور مجهز به سلاح هسته یی را برانگیخته است.


واکنش سریع دهلی جدید بعد از آن داده شد که نیکی هالی، سفیر ایالات متحده در ملل متحد، در اوایل هفته جاری گفت که ایالات متحده "برای یافتن نقش خود" در مساعی خنثی کردن تشنج ها بین رقبای جنوب آسیا تلاش خواهد کرد.

هالی با ابراز نگرانی پیرامون روابط دوکشور گفت " حکومت ترمپ میخواهد بررسی نماید که چگونه ما تشنج جاری را بین دوکشور کاهش بدهیم".
وی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت " ما بسیار زیاد فکر میکنیم که چگونه میتوانیم در حل تشنجاتی ممد واقع گردیم که بیشتر اوج گرفته و دو چندان شده است".

وزارت خارجۀ هند در یک عکس العمل سریع طی صدور یک اعلامیه گفت " موقف حکومت [هند] برای رسیدگی به تمامی مسایل هند و پاکستان در یک فضای عاری از دهشت و خشونت تغییر نکرده است".دهلی جدید از جامعۀ جهانی یک مکانیزم بین المللی را علیۀ " دهشت افگنی متداوم که از پاکستان نشأت مینماید و یگانه تهدید بزرگ برای صلح و ثبات منطقه و فرا تر از آن میباشد" تقاضا نمود.

از سوی دیگر، پاکستان همواره گفته است آماده است تا کمک واشنگتن و ملل متحد را برای حل مناقشۀ کشمیرجلب نماید و بطور مکرر این مسأله را در مجامع بین المللی مورد بحث قرار داده است.

تحلیلگران هندی میگویند با وجودیکه دهلی جدید خوشبین است که افزایش فزایندۀ شراکت ستراتیژیک [هند] با واشنتگتن در دورۀ حکومت رئیس جمهور ترمپ بیشتر خواهد شد، نگرانی یی نیز وجود دارد که حکومت امریکا چگونه سنجشی در مورد روایط متشنج بین دوکشور خواهد داشت.

تشنج بین دوکشور رقیب به تعقیب حمله جنگجویان بر یک پایگاۀ نظامی در منطقۀ کشمیر تحت ادارۀ هند در ماۀ سپتمبر سال گذشته اوج گرفت. به تعقیب آن هند اعلام نمود که حملۀ قاطعانه یی در داخل خاک پاکستان جهت محو جنگجویان مستقر در پاکستان انجام داده داده است.

دو کشور هند و پاکستان دو بار روی این منطقۀ همالیایی جنگیده اند که بین دوکشور تقسیم گردیده و هر دو کشور ادعای مالکیت آنرا دارند.

گزارش: صدای امریکا

برگردان: احدعزیززاده

XS
SM
MD
LG